Prostriedky vynaložené na volebnú kampaň

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň