Slovami primátorky – Nielen o konci prázdnin

Nielen o konci prázdnin

Ani sme sa nenazdali a dva mesiace prázdnin prešli ako voda. Dni oddychu a dovoleniek sú za nami a pred nami nové výzvy a povinnosti. V meste sa však aj za uplynulé dni stále niečo dialo a veru nebolo toho málo.

23.ročník Púchovského jarmoku bol veľmi pestrý. Počasie sa síce menilo počas dňa, ale na náladách jarmočníkov i návštevníkov to nebolo znať. Všade samé dobroty, bohaté vystúpenia skvelých účinkujúcich, veľa remeselníkov, bohatá tombola, silný sociálny príbeh pomoci deťom v Spojenej škole, ktorým sa aj vďaka vám podarilo odovzdať viac ako 2000 eur, ktoré využijú na prípravu a prevádzku nových priestorov pre deti so zdravotným hendikepom. Aj tradičné varenie polievok  na Púchovskom jarmoku  dopadlo výborne a polievky sa minuli krátko po ich uvarení. Ďakujem “kuchárskym” tímom z Fakulty priemyselných technológií, Denného centra, z poslancov MsZ, zo Starej Pazovy a Hlinska  za ich nasadenie a odhodlanie pomôcť dobrej veci . Ďakujem kolegom z mestského úradu, Púchovskej kultúry, mestskej polície , Podniku technických služieb, poslancom Msz, účinkujúcim, sponzorom, ktorí svojimi darmi prispeli do tomboly  a hlavne všetkým návštevníkom za vytvorenie skvelej atmosféry.

Jarmočný deň v Púchove sa niesol aj v inej slávnostnej atmosfére, pretože sme spolu s Angelikou Lazorovou, poslankyňou MsZ, Alenkou Strýčkovou, CVČ Včielka a Mládežníckym parlamentom a ich hosťami otvárali nový priestor, ktorý mesto pripravilo na rozšírenie aktivít Centra voľného času Včielka. Priestor bude slúžiť nielen na rozširovanie  vzdelávania ale aj na rozvoj všetkých aktivít detí a mládeže, ktorí majú pred sebou naozaj bohaté ciele a plány. Držím im všetky prsty, aby sa darilo nielen nadšencom včelárskych aktivít ale aj ostatným talentovaným deťom a mladým ľuďom z nášho mesta a okolia. Ďakujem CVČ Včielka, mládežníckemu parlamentu, Danke Gabrišovej a jej tímu z MsÚ za pomoc pri zariadení vybavenia, spoločnosti Púchov Servis s.r.o za realizáciu a samozrejme poslancom, ktorí vo svojom investičnom pláne odsúhlasili realizáciu tejto investície pre naše deti a mládež.

S blížiacim sa novým školským rokom čaká na všetkých prváčikov v púchovských základných školách prekvapenie. Som veľmi rada, že sa podarila ďalšia skvelá vec pre naše deti a rodiny, ktorým môžeme ako mesto v tejto neľahkej dobe pomôcť, a to nákupom školských pomôcok pre prváčikov, ktorí od septembra začnú navštevovať naše základné školy v meste. Rodičia prvákov majú všeobecne veľké finančné výdavky, spojené s nástupom ich detí do školy, a ak im aspoň trošku zmiernime dopady na ich rozpočet, tak má tento pilotný projekt zmysel, a to bude jednoznačný dôvod v ňom pokračovať aj v ďalšom školskom roku. Verím, že sa potešia aj samotné deti a aj takto sa navnadia do štúdia, ktoré majú pred sebou. Ďakujem vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí Daniele Gabrišovej a jej tímu, a taktiež poslancom z príslušnej komisie, ktorí tento projekt podporili. Súčasťou “balíčka”  je edukačná knižka z kategórie maľovaného čítania, výkresy, pastelky, farbičky, zošity, písacie potreby, a to všetko prakticky zabalené v školskom vrecúšku, ďalej využiteľnom napríklad na prezuvky či telesnú výchovu. Hodnota balíčka predstavuje sumu 25 eur na každého žiaka, ktorý si takéto prekvapenie nájde hneď v prvý školský deň. Prekvapenie však bude v každej škole i škôlke v meste čakať po prázdninách na všetky deti, pretože ani riaditelia týchto inštitúcii počas leta nezaháľali a snažili sa v spolupráci s mestom vytvoriť alebo obnoviť nové prvky v danom zariadení – niekde sa rekonštruovali sociálne zariadenia, inde pribudli nové hracie prvky do školského areálu a v inom zariadení zase vznikli nové priestory. Viac sa dočítate aj v tomto vydaní Púchovských novín ale aj v ďalších vydaniach.

Nielen pre deti, ale aj pre ostatných fanúšikov a čitateľov dobrej knihy pripravujeme ďalšie prekvapenie, ktoré spočíva v príprave ďalších priestorov pre mestskú knižnicu. Našim cieľom je tento priestor upraviť tak, aby mohli Mestskú knižnicu V. Roya navštíviť aj čitatelia so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú imobilní. Už o pár dní tieto nové priestory uvedieme „ do života“ a verím, že tam nájdete oddych ale aj aj priestor na ďalšie vzdelávanie.  Albert Einstein povedal krásnu myšlienku: „Jediná vec, ktorú absolútne potrebujete vedieť, je adresa knižnice.“

Pred pár dňami sme spoločne „strihali pásku“ a otvárali náš nový Amfiteáter na Ilonke, ktorý svojim tancom pokrstili naši malí i väčší folkloristi ale i slávna slovenská speváčka Kristína, ktorá roztancovala najmä detské publikum. Veľký úspech malo aj naše prvé premietanie pod holým nebom v priestoroch amfiteátra, kde na návštevníkov čakal skvelý český film, popcorn , kofola a iné dobroty. Osobne musím povedať, že bolo nádherne sledovať ”ako je tu krásne” vo filme „Na samote u lesa“. Ďakujem vám za skvelú atmosféru. Verím, že sa podarí naplniť naše ciele a v budúcom roku spustíme pravidelné premietanie pre všetkých fanúšikov skvelých filmov v krásnom prostredí.

Športovci v Púchove tiež nezaháľali. Zahájenie hokejovej sezóny  prebiehalo pod organizáciou OZ Draci a zanietených rodičov, ktorí nič nenechali na náhodu . Deti, mládež ale i rodičia si užili pekný deň, spolu. Prajem do novej sezóny veľa športových úspechov. Ďakujem za pozvanie stráviť chvíľu na ľade a tiež pri ochutnávke gulášu Jarke Seilerovej Haluškovej a Jožkovi Koncovému . Futbalisti MŠK úspešne „bodovali“ a dostali sa na čelo tabuľky, k čomu im blahoželám a do ďalších zápasov, ktoré sú pred nami,  prajem okrem úspechov aj veľa šťastia.

Víkend bol plný viacerých podujatí v Púchove. Púchovské Kočkoviny sú už tradične skvelým podujatím pre deti a rodičov, ktoré  sa aj tento rok konali pod organizáciou Výboru miestnej časti Horné Kočkovce a Púchovskej kultúry s.r.o.. Podujatie je obľúbené aj vďaka viacerým spriazneným združeniam a organizáciám, ktoré pripravili pre našich najmenších zaujímavý program ( Divadlo M, D 121, DDS Ochotníček, 6. Zbor skautov a skautiek Púchov, CVČ Včielka     a DivadloJaja). Všetkým srdečne blahoželám  a ďakujem aj poslancom za miestnu časť  Horné Kočkovce Janovi Riškovi a Cyrilovi Crkoňovi za ich aktívne zapojenie a organizáciu.

Skvelým koncertom kapely Smola a Hrušky  sme spoločne s plným publikom „na pešej“   ukončili kultúrne leto v Púchove . Pred nami je teraz množstvo nových kultúrnospoločenských akcií, o ktorých sa dočítate aj v aktuálnom vydaní Púchovských novín.

  1. august je už tradične venovaný spomienke SNP. V Púchove sme si opäť v Europarku spolu s niektorými poslancami MsZ, členmi ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov ale i priamymi účastníkmi SNP a viacerými hosťami pripomenuli 78. výročie SNP. Úsilie našich starých i prastarých rodičov si musíme pripomínať a dnes možno viac ako inokedy, pretože medzinárodná situácia nám ukazuje, že mier, pokoj a rodinný život nie sú samozrejmosťou. Aj v súčasnosti je nesmierne dôležité bojovať za národne hodnoty, svojbytnosť, materinský jazyk, vzájomnú úctu a porozumenie. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste si našli čas a prišli ste s nami položiť veniec k pamätníku a vzdať hold slovenským hrdinom. Nezabudli sme ani na tragédiu vypálenia osady Mladoňov a spoločne s pani Emíliou Šipulovou (priamou účastníčkou tragédie), poslankyňou MsZ Irenkou Kováčikovou, členmi ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a starostami z Púchovskej doliny sme si pripomenuli, pri pamätníku v Mladoňove v obci Lazy pod Makytou, udalosti roku 1944.

 

Čítala som krásnu myšlienku od W.D. Hoarda: „Šťastie nezávisí od toho, čo máme ale od toho, ako sa cítime s tým, čo máme. Môžeme byť spokojní s malými vecami a nespokojní s tými veľkými“. Prajem Vám krásny týždeň so šťastnými ľuďmi okolo seba a úspešný začiatok školského roka.