Sociálny taxík už rok a pol pomáha

Od 1. februára 2021 začala v Púchove pre občanov vo veku nad 65 rokov (vrátane), s trvalým či prechodným pobytom v meste Púchov, s preukazom ŤZP, fungovať služba „Sociálny taxík„, ktorú v období jedného roka využívali občania veľmi radi, o čom svedčí aj aktuálna štatistika dispečera terénnej prepravnej služby. O túto službu požiadalo už 152 klientov, z ktorých 72 využíva bezplatný doprovod a doposiaľ najstarší žiadateľ mal 94 rokov. Za obdobie od 1.2.2021 do 31.7.2022 najazdilo auto „sociálneho taxíka“ 1 576 jázd, čo je v prepočte 13 780 kilometrov.

Je pre mňa obrovským potešením, že môžeme žiadateľom, ktorí terénnu prepravnú službu kontinuálne využívajú, uľahčiť cestu k lekárovi, do zariadenia sociálnych služieb či na úrady, a zadovážiť im tak bezpečnú a komfortnú jazdu. Ďakujem dispečerovi prepravnej služby a organizácii Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov za profesionálny prístup ako aj Slovenskému Červenému krížu za plnohodnotnú spoluprácu a zabezpečenie vozidla.

Myšlienka „sociálneho taxíka“ v Púchove sa zrodila už v roku 2019, a to za veľmi prozaického stretnutia so zástupcom Slovenského červeného kríža, keď sme spoločne riešili oceňovanie darcov krvi v meste a celom regióne. Vzájomný pozitívny prístup SČK a mesta prispel až k rozvinutiu tohto projektu, ktorý sa v Púchove  teší výraznej obľube. Sociálny taxík je veľkým prínosom pre mesto, keďže môžeme pomôcť prepraviť sa do zdravotníckeho či sociálneho zariadenia nielen seniorom, ale aj občanom so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú pripútaní na invalidný vozík. Vzhľadom na to, že je o službu veľký záujem, je aj mojím cieľom v tejto činnosti ďalej pokračovať a rozšíriť pôsobnosť danej služby v meste zabezpečením ďalšieho vozidla, zároveň túto službu poskytovať aj pre okolité obce.

Sociálny taxík si klienti môžu objednať najneskôr deň vopred na mobilnom telefónnom čísle dispečera (0904 370 525), ktorý im zabezpečí odvoz tam i naspäť, podľa aktuálnej potreby klienta. Tí môžu využiť tiež darčekové poukazy v hodnote 5 eur (5 jázd, 1 jazda = 1 euro), ktoré je možné zakúpiť si priamo u šoféra sociálneho taxíka alebo v kancelárii prvého kontaktu – pokladni MsÚ Púchov.

Služba je dostupná každý pracovný deň (od pondelka do piatku), a to v čase od 6:30 hod. do 14:30 hod.

                                                                                              Katarína Heneková