A podarili sa ďalšie veci…

Začiatok týždňa sme spustili otvorením nových priestorov Mestskej knižnice Vladimíra Roya v Púchove. Na prízemí našej knižnice v oddelení beletrie pre dospelých na vás už čaká útulný kútik. Môžete si posedieť a požičať rôznu dennú tlač či populárne časopisy. Priestor môžu využívať aj občania so zdravotným znevýhodnením, pre ktorých bola mestská knižnica doposiaľ nedostupná, keďže schody boli obmedzením pre viacerých fanúšikov kníh. Vedeli ste, že počas predchádzajúcich 4 rokov sa podarilo knižnicu doplniť o viac ako 1 500 kníh?  Príďte načerpať inšpirácie a môžete využiť aj dostupné počítače, ktoré budú slúžiť na získavanie nových informácií pre študentov či na doplnenie digitálnych zručností seniorov, ktorí o túto službu budú mať záujem.  V mestskom parku oproti knižnici vás privíta nová knižná búdka z dielne pána Jozefa Duháčka, ktorému touto cestou ďakujem za jeho nasadenie a tvorivú činnosť. V búdke už čakajú vyradené knihy, ktorým sme touto cestou dali druhú šancu. A keď už hovorím o mestskej knižnici, spomeniem aj mesiac október, ktorý je venovaný seniorom, pretože máte možnosť zapojiť sa do projektu „Pošli dobro v obálke“. O čom to vlastne je? Stačí napísať list, prianie, nakresliť alebo vyrobiť drobnosť z papiera pre osamelých seniorov a doručiť do Mestskej knižnice Vladimíra Roya do 21.októbra, či už osobne alebo poštou. Vaše „dobro“ skončí v pravých rukách a verím, že poteší každého osamelého seniora, ktorý nemá možnosť počuť, čítať či vidieť pekné slová od iných.

Mesiac úcty k starším si pripomenula aj Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Púchove vo štvrtok na malej slávnosti. Ďakujem pani Gajdošíkovej, predsedníčke tejto organizácie, za pozvanie a všetkým prajem do ďalšieho obdobia hlavne veľa zdravia a sily zvládnuť náročné obdobie.

Stále pokračujú investičné akcie v našom meste. Veľmi ma teší, že sa podarilo vysúťažiť dodávateľa na realizáciu prác na rekonštrukciu vnútrobloku Ferka Urbánka. Táto investičná akcia je veľmi náročná, ide o rozsah finančných nákladov vo výške cca  270.000 Eur, pričom príprava trvala dlhšie obdobie, ale verím, že sme vo finále. Do dvoch mesiacov po podpise zmluvy s dodávateľom by realizácia prác mala byť ukončená. Začínajú práce na budovaní stojísk pre polopodzemné kontajnery v meste, a o pár týždňov by už mali byť stojiská „pri Votrelcovi“, v Marczibányiho záhrade, na Pribinovej a Okružnej ulici hotové. V rámci opravy komunikácií v meste boli zrealizované obnovy ulice Novonosickej, Okružnej, Požiarnej, 1. mája, Pribinovej, Športovcov, Za cintorínom, Svätoplukovej, ale i v miestnych častiach Hoštiná a Ihrište.  Práve som uzavrela zmluvu s dodávateľom prác na odvodnenie prístupových komunikácií ku garážam na Gorazdovej ulici, pričom o pár týždňov by mali byť práce ukončené. Počasie príliš neprialo dokončeniu ďalšej etapy kolumbária na hlavnom cintoríne, ale v najbližších dňoch bude aj toto dielo odovzdané do užívania.

Blahoželám mládežníkom z CVČ Včielka, ktorí si prevzali svoje ďalšie ocenenia v projekte DofE Slovensko – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Je skvelé, že sa aj mládež v našom meste zapája do viacerých aktivít a projektov na sebarozvoj mladých ľudí.

Vernisáž výstavy umelcov zo Slovenska, Čiech, Nemecka a Poľska, v piatok v budove Divadla v Púchove, bola vyvrcholením XIX. Medzinárodného výtvarného sympózia Belušské Slatiny. Poďakovanie patrí Jaroslavovi Martišovi za organizáciu tohto populárneho podujatia, ktoré je každoročnou prehliadkou umenia tvorcov unikátnych maliarskych i sochárskych diel. Ak budete mať chvíľočku čas, príďte sa pozrieť. Výstava diel je stále prístupná.

Už tento týždeň nás čaká bohatý kultúrny program. V piatok i sobotu budú v priestoroch Divadla v Púchove prebiehať vystúpenia Folklórneho súboru Váh, ktorý oslavuje 50. výročie založenia. S programom sa predstaví aj Detský folklórny súbor Biela Voda, ktorý oslavuje svoje 20. výročie. Tešíme sa, blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov a tvorivej činnosti.  V nedeľu 16. októbra nás čaká Benefičný koncert, ktorý organizuje v priestoroch Divadla v Púchove Základná umelecká škola Púchov. Program je naozaj bohatý, vstup voľný a svojím dobrovoľným príspevkom môžete pomôcť tým, ktorí to veľmi potrebujú v súčasnej ťažkej dobe.

Do ďalších dní Vám prajem, milí priatelia,  hlavne veľa zdravia a šťastia. Čítala som, že: „Šťastní ľudia nestrácajú čas ubližovaním iným. Zlo je vecou nešťastných, frustrovaných, priemerných a závistlivých ľudí.“