Katarína Heneková - Primátorka mesta PúchovJa idem znovu vykročiť. Prečo idem znova kandidovať na funkciu primátorky mesta Púchov?

Keď som nastúpila do funkcie pred necelými štyrmi rokmi do funkcie primátorky, nečakala som, že pred nami bude jedno z najťažších období novodobej histórie samosprávy.  Pred nami boli veľké výzvy a plnenie predvolebných cieľov a bolo ich naozaj veľa. Niečo sa podarilo, niečo nie, niečo je v procese realizácie a niektoré veci sme zrealizovali, hoci som ich v predvolebných cieľoch ani nemala.   Každopádne, pokračovala som v rozbehnutom vlaku, ktorý úspešne spustil Rasťo Henek, a to nielen v investičných akciách, ale aj v pomoci obyvateľom, mladým rodinám, seniorom, podnikateľom a popritom v znižovaní zadlženosti mesta, ktorú sa za posledných takmer 8 rokov podarilo znížiť z takmer 60 % na súčasných cca 19%. Získali sme ako mesto mnoho ocenení, a to nielen v oblasti plnenia požiadaviek obyvateľov mesta (odkaz pre starostu), ale aj v oblasti environmentálnej, práce s mládežou, práce pre občanov so Združením pre občianske záležitosti…

Už v roku 2019 sme rozbehli práce na projektoch, ktorých snahou bolo získať peniaze z eurofondov, prípadne iných externých zdrojov, tak aby sme vlastné prostriedky mesta využili pre deti, školy, šport, sociálne veci, kultúru….

Prišla však celosvetová pandémia, ktorá na takmer 2 roky zabrzdila investičný rozvoj v meste, regióne a naše priority sa razom zmenili. Naša činnosť sa sústredila na riešenie krízových situácii pod hrozným tlakom z nepoznaného vírusu, ťažkej politickej situácie, ktorá spočívala v zlyhaní komunikácie štátu so samosprávami, zníženiu financií zo štátu…Takmer 2 roky sme riešili rúška, respirátory, dezinfekcie, pomoc osamelým, chorým a seniorom, rozvozy nákupov, obedov, testovanie, očkovanie…investičné akcie boli pozastavené. Až v minulom roku sa podarilo nabehnúť na pomaly sa rozbiehajúcu ekonomiku a začať viac investovať, pokračovať v pripravených projektoch nájomných bytov, autobusového nástupišťa, kompostárne, jaslí, verejných priestranstiev, nových autobusov, detských ihrísk, amfiteátra…

Získali sme konečne späť do vlastníctva mesta verejné osvetlenie a stali sme sa vlastníkmi Autobusovej dopravy Púchov, a.s., na čo chceme nadviazať v ďalšom období novými projektmi. Keď už sme konečne začali voľnejšie dýchať, prišla ďalšia kríza spojená s vojnových konfliktom na Ukrajine, narastajúce ceny energií, stavebných materiálov, služieb, vysoká inflácia…a s tým spojené ďalšie povinnosti pre mesto. Naozaj ťažké a nepoznané obdobie, kedy som nemohla čerpať zo skúseností z nejakých predchádzajúcich období. Našou snahou bolo ochrániť obyvateľov, ich zdravie, životy a pomôcť v krízovej a mimoriadnej situácii. Napriek tomu všetkému sa podarilo veľa vecí zrealizovať alebo sú pred samotným dokončením. Spomeniem niektoré: nové priestory pre ZUŠ – ateliér a učebne, prístavba  a nové triedy pre MŠ Lienka, nové priestory pre Centrum voľného času, nové sauny a priestory na regeneráciu na plavárni, nová budova – klubovňa pre tenistov, polopodzemné kontajnery v meste, amfiteáter na Ilonke, futbalové ihrisko v Nosiciach,  vybudovanie nových parkovacích a odstavných plôch  v meste, obnovou prešli viaceré detské ihriská,  prebehli rekonštrukcie a opravy viacerých chodníkov a komunikácii v meste a mestských častiach, kolumbárium na hlavnom cintoríne, rekonštrukcia Domu smútku v Horných Kočkovciach, 36 nájomných bytov na Kolonke (termín ukončenia október 2022) a mnoho ďalších akcií, o ktorých budem informovať.

Veľký dôraz sme kládli aj na sociálnu oblasť, kde sa nám podarilo spustiť projekt „sociálneho taxíka“, ktorý sa teší veľkej obľube, zakúpili sme externý defibrilátor, ktorý majú v nepretržitej pohotovosti mestskí policajti, príspevok pri narodení dieťaťa sme navýšili v priebehu obdobia 3 krát (momentálne platné je 500 eur pri narodení prvého dieťaťa a 200 pri každom ďalšom dieťati)  a pokračujeme v pomoci seniorom, osamelým  a osobám v hmotnej núdzi (obedy za euro, opatrovateľská služba, rozvoz obedov…). V meste sme pustili projekt otvorenej samosprávy, kde sme zabezpečili maximálnu informovanosť o činnosti mesta, mestského úradu, poslancov cez sociálne siete, púchovské noviny, aplikáciu  „Som Púchov“. Zabezpečili v meste wifi free zóny a pokračujeme v ich dopĺňaní. Investície smerovali aj do pripraveného cvičiska pre psíkov a útulku pre mačky a psíkov.

Sme v predvolebnom období, hoci mne sa zdá, že predvolebný boj prebiehal celé 4 roky,. Všetkým nám je zrejmé, že tlak zo strany protikandidátov bude stúpať… nie však z mojej strany. Tak ako v minulosti som ja i Rasťo viedli kampaň v pozitívnom duchu, budem v tom pokračovať aj teraz. Skĺznuť do oplzlostí, urážok a ohovárania je pre mňa úplným dnom a sama tento postup odsudzujem aj vo vrcholovej politike. Myslím si, že všetci už máme práve z tej „vysokej“ politiky skúsenosti s populizmom, s neustálymi bojmi, urážkami na svojich kolegov a vieme, čo takáto atmosféra robí s národom. Pozíciu primátorky vnímam ako možnosť pomôcť mestu, jeho občanom, avšak všetko za podmienok dodržiavania slušného vystupovania a pozitívneho prístupu k ľuďom. Je pred nami množstvo rozpracovaných projektov, na ktorých sme pracovali niekoľko rokov a na viaceré z nich nám už boli schválené financie z Európskej únie, ide o nové autobusové nástupište, kompostáreň, mestské jasle, verejné priestranstvo na Sedlišti, obnovu mestských materských škôlok….

A aj preto idem sa znovu uchádzať o funkciu primátorky mesta. Dokončiť rozbehnuté veci a musím povedať, že mám pred sebou nové plány, ktoré vám chcem postupne predstaviť spolu s kolegami, priateľmi, odborníkmi, kandidátmi na poslancov, a to všetko slušne, v súlade so zákonom. Slušnosť a úcta voči kolegom, voči občanom, voči mestu nie je slabosťou, mala by to byť samozrejmosť. Margaret Thatcherová povedala jednu veľmi výstižnú vetu: „Pokiaľ na vás vedú osobný útok, znamená to, že už im už nezostal ani jeden jediný politický argument.“

 

Kandidátka na primátorku meste Púchov - Katarína HenekováPred nami nové plány, nové výzvy a noví ľudia, ktorí chcú  priložiť ruku k dielu za krajší Púchov a celý náš krásny región. Postupne budeme predstavovať nielen to, čo sa podarilo, ale najmä, čo nás ešte čaká a ja budem vďačná, za každý váš nový podnet, pretože Púchov je stále v mojom srdci. Ak máte záujem mi pomôcť, napíšte mi na info@katarinahenekova.sk.

 

 

 

 

Katarína HENEKOVÁ
kandidátka na primátorku mesta Púchov

Zdieľaj stránku