A za nami samé jubileá….

Obdobie obmedzení a zákazov už je za nami, čo sa minulý týždeň prejavilo aj v našom meste, kde si viaceré organizácie mohli spoločne, a za veľkého počtu hostí, pripomenúť svoje výročia.

Deň rodiny v Centre sociálnych služieb Kolonka bol v piatok výnimočným, keďže toto zariadenie oslavovalo 40. výročie svojho založenia. Blahoželám k „narodeninám“ a všetkým zamestnancom a pani riaditeľke Barbore Orgoníkovej ďakujem za ich úžasnú prácu v prospech svojich klientov, ktorí sú na ich pomoc odkázaní. So zariadením má mesto Púchov skvelú spoluprácu a snažíme sa im v ich činnosti pomáhať. Do ďalšieho obdobia prajem všetkým hlavne veľa zdravia, sily, lásky a porozumenia.

Plavecký klub Matador Púchov taktiež v piatok oslavoval, a to 50. výročie svojho založenia. Stretnutia sa zúčastnil zástupca zakladateľov plávania v Púchove Aleš Vajda,  ale aj zaslúžilí i súčasní tréneri, ktorí prispeli a stále prispievajú k rozvoju tohto krásneho športu. Aj vďaka video prezentácii, ktorú poslala pani Vajdová, si mohli všetci starší i mladší plavci pripomenúť začiatky plávania v meste a budovanie mestskej plavárne. Poďakovanie patrí Ivanovi Hyžákovi, predsedovi združenia a celému kolektívu, ktorí zorganizovali toto stretnutie a naďalej podporujú plávanie, ako jedno základné športové „vzdelanie” v našom meste pre deti a mládež a šíria túto myšlienku aj do budúcnosti a samozrejme, aj všetkým sponzorom. Som presvedčená, že tento šport si zachová podporu zo strany mesta, ktoré pripravuje ďalšie podmienky pre rozvoj plaveckej infraštruktúry.

Sobotný večer bol plný zimomriavok a hrdosti. Hrdosti na tradície a folklór Púchova a celej doliny. Na nádhernom predstavení DOLINAMI SPOMIENKAMI, Folklórneho súboru Váh, Ľudovej hudby Váh a DFS Biela Voda, dokázali nadšenci folklóru spojiť generácie v našom meste a okolí a ukázať, že zachovávanie tradícií a kultúrneho dedičstva má význam a má aj svojich mladých nasledovníkov. Ďakujem za úžasný kultúrny zážitok plný emócií, nádherných krojov, spevu a tanca. Blahoželám FS Váh a Ľudovej hudbe Váh k 50. výročiu a DFS Biela voda k 20. výročiu. Do ďalšieho obdobia im prajem hlavne veľa sviežich tanečných krokov, znelých tónov, úspechov, radosti a nadšenia z folklóru a tradícií. Veľké  poďakovanie patrí Ivanovi Sadloňovi, Erikovi Marcinovi, manželom Šarišským, Žani Littovej, Martinovi Rosinovi, Karin Riljakovej, Marcelke Podymákovej a všetkým účinkujúcim – starším i mladým hudobníkom, spevákom a tanečníkom, zamestnancom Púchovskej kultúry, s.r.o. a všetkým ďalším, ktorí sa pričinili o organizáciu tohto veľkolepého programu.  Bolo mi cťou sa stretnúť aj s osobnosťami alebo ich príbuznými, ktorí boli pri založení súboru alebo neskôr prispeli k jeho významnému rozvoju – pani Húževkovou, Kukučkovou, Richardom Benechom, ktorí prišli podporiť svojich odchovancov. Viac o tomto podujatí sa dočítate v budúcom čísle Púchovských novín.

ZO Jednota dôchodcov Slovenska z Horných Kočkoviec si tiež na svojom stretnutí vo štvrtok pripomenula mesiac úcty k starším, kde sme si mohli spoločne pozrieť krásny program, ktorí pripravili pani učiteľky s deťmi z MŠ Slovanská seniorom a vypočuť si vrúcne priania a poďakovania všetkým, ktorí prežívajú svoju  jeseň života. Pani predsedníčka Elena Gelnarová všetkých privítala a vyzdvihla ukážkovú spoluprácu s mestom Púchov, čo mňa i prítomnú pani poslankyňu Irenku Kováčikovú nesmierne potešilo. Ďakujem za pozvanie a ešte prajem do ďalších mesiacov hlavne veľa zdravia, pokoja a pohody v kruhu blízkych priateľov či rodiny.

Odhalenie sochy Milana Rastislava Štefánika pred budovou Gymnázia Púchov je spomienkou  na túto výnimočnú osobnosť slovenského národa a bude tak aj pre ďalšie generácie v našom meste pripomínať slovenského astronóma, vedca a vynálezcu, fotografa, vojenského letca, brigádneho generála ozbrojených síl Francúzska, organizátora, diplomata, politika a štátnika, ktorý mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny a zároveň zohral kľúčovú úlohu pri formovaní Československa. Organizáciu tohto podujatia mal pod taktovkou riaditeľ Gymnázia Púchov Miroslav Kubičár, poslanec Msz v Púchove, spolu so svojimi študentmi a pedagógmi, za finančnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého zastupoval na slávnostnom odhalení sochy predseda TSK Jaroslav Baška. Na slávnosti bola prítomná aj Emília Šipulová, ktorá nás informovala o udalostiach súvisiacich s odstránením pôvodnej sochy M.R. Štefánika na tomto mieste a tiež predniesla nádhernú báseň. Ďakujeme.

Tento rok sme v meste  spustili pilotný projekt participatívneho rozpočtu a musím povedať, že záujem bol veľký. Úspešným predstaveným projektom bol návrh púchovského sochára Jaroslava Martiša „Lachovienka”, ktorý od Vás získal najviac hlasov. V stredu sme slávnostne pokrstili vodou spod Vápenky na Lachovci novú strážkyňu Amfiteátra – Vílu Lachovienku, tak určite príďte pozrieť a pokochať sa krásnou sochou a jesenným zátiším.

A na Lachovci ešte zostaneme, pretože v stredu otváralo CVČ Včielka svoj náučný chodník ku včelnici. Bol to taký malý prierez životom včiel, ale i našich úspešných včelárov, ktorí dosahujú vďaka svojej usilovnosti a vedeniu zo strany pani Evky Kováčovej medzinárodné úspechy. Ďakujem za krásne diela – informačné tabule, ktoré spestria cestu na Lachovec všetkým, ktorí sem zavítajú. Mojím cieľom je v budúcom roku doplniť lesný chodník ku včelnici, ktorý je súčasťou budovania Lesoparku ako ďalší bod. Momentálne prebieha príprava projektu na tento chodník, ale verím, že už v jarných mesiacoch nového roka bude zrealizovaný. Ďakujem a blahoželám CVČ Včielka a včelárom prajem veľa ďalších úspechov.

Benefičný koncert ZUŠ v Púchove bol krásnym spojením unikátneho umeleckého zážitku a charitatívnej pomoci tým, ktorí to v súčasnosti veľmi potrebujú.  Ďakujem  Petrovi Jurisovi, Petrovi Stupavskému, riaditeľovi ZUŠ v Púchove a Daniele Sadloňovej za organizáciu a nasadenie pri príprave tohto projektu a, samozrejme, všetkým účinkujúcim, ktorí zanechali v nás – prítomných silný emotívny zážitok. Poďakovanie patrí aj Vám, ktorí ste prišli a podporili vznešený účel tohto koncertu.

V meste máme rozbehnutých niekoľko investičných akcií, ktoré sú v rôznych štádiách rozpracovanosti. Prebieha komunikácia so zhotoviteľom, ktorý bude rekonštruovať  vnútroblok F. Urbánka o termíne začatia a harmonograme prác, ktoré by mali byť zahájené najneskôr budúci týždeň. Intenzívne sa pracuje na výstavbe ďalších  stojísk s polopodzemnými kontajnermi, iste ste zachytili stavebný ruch v dotknutých lokalitách   pri Votrelcovi“, v Marczibányiho záhrade, na Pribinovej a Okružnej. Všetko ide podľa plánu a stojiská budú v plánovanom termíne odovzdané obyvateľom do užívania. Budúci pondelok 24.10.2022 by mali začať práce aj na odvodnení prístupových komunikácii medzi garážami na Gorazdovej ( pri Makyte), ktoré si vyžiadajú isté dopravné ako i užívacie obmedzenia, o ktorých Vás budeme včas informovať cez oficiálne mestské média A verím, že pekné jesenné počasie bude aj naďalej, aby okrem už spomenutých začínajúcich akcií mohli byť ukončené práce na rozširovaní kolumbária na hlavnom cintoríne.

Mestu sa podarilo cez projekt „Zelené obce “ zabezpečiť, aby v meste bolo vysadených 81 nových stromov, čo prebehne v nasledujúcich týždňoch. Dreviny budú vysadené vo vybraných lokalitách pri diaľničnom privádzači, na Okružnej a Pod Zábrehom. Za zapojenie sa do projektu a jeho úspešný výsledok  ďakujem Martine Knížatovej, ktorá si ho vzala na starosť tak ,ako množstvo iných aktivít v rámci ochrany a zveľaďovania  životného prostredia v našom meste.

Pred nami sú krásne dni spojené s „babím letom“ a ja Vám prajem, aby ste ich prežili v pohode a láske.  „Láska je to, s čím sme sa narodili. Ubližovať a báť sa, je to, čo sme sa naučili.“ (Marianne Williamson)