Angelika Lazorová – poslankyňa mesta Púchov

S Katkou sa poznám od detstva nakoľko sme spolu vyrastali v jednej bytovke. Je to  osoba mne veľmi blízka a naše priateľstvo trvá už viac ako 40 rokov.  Je to žena na správnom mieste a svoju rozvahu a pragmatizmus ukázala práve v období neustálych zmien a nariadení. Priamo za pochodu riešila otázky a veci nepoznané a k plneniu úloh pristupovala zodpovedne a čestne, majúc na zreteli osudy aj tých druhých, pretože je empatická. Na Katke si vážim jej húževnatosť, cieľavedomosť, čestnosť a zmysel pre spravodlivosť. Pri všetkých povinnostiach, ktoré má, je veľmi disciplinovaná a zanietená  neustále sa vzdelávať a odborne rásť.  Musím povedať, že od kedy je na poste primátorky, mesto Púchov rozkvitlo do krásy. Stačí sa len poobzerať a poprechádzať mestom.  Cením si jej snahu získať financie aj z externých zdrojov a úprimne ďakujem Katke a kolegom na MsÚ za úspešné projekty.  S Katkou nás spája večný optimizmus, radosť zo života a úsmev na tvári.

Som rada, že sa ti úsmev z tváre nevytratil a máš ho stále rovnaký ako si pamätám od detstva.

 Katka máš moju plnú podporu a držím Ti palce.

Angelika Lazorová