Schválené financie na výstavbu detského ihriska.

Ďalšia dobrá správa pre Púchov – pre mesto boli schválené financie na výstavbu nového detského ihriska.

Pred pár dňami som sa dozvedela skvelú správu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny schválilo pre Púchov na základe našej žiadosti dotáciu vo výške vyše 38.600,- eur na výstavbu inkluzívneho detského ihriska RODINKA. Schválené financie smerujú na vybudovanie nového ekologického bezbariérového hracieho areálu pre deti a rodiny v doteraz nevyužitom priestore, a to pri Mschválené financie na výstavbu ihriskaŠ Mládežnícka.

„RODINKA“ predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami pre deti od 0 do 9 rokov a oddychovou zónou pre dospelých. Jednotlivé komponenty bezbariérového ihriska sú z prírodných materiálov a tvoria zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času rodiny. Hlavný projekt ihriska tvorí 11 prvkov. Z toho 3 povinné prvky (pieskovisko, kolotoč a hojdačka – hniezdo) sú inkluzívne, čo ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom so znevýhodnením. Súčasťou sú tiež altánok, lavičky či hrací priestor v tvare lode. Všetky prvky sú kombinovateľné a adaptovateľné na rôzne plochy. Jednoducho sa tak prispôsobia priestoru, ktorý má na vytvorenie ihriska k dispozícii prijímateľ dotácie.

Komponenty sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne pre všetkých členov komunity, vytvorilo príjemný a bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu, oddych či zdieľanie zážitkov . V rámci spolufinancovania mesto bude zabezpečovať terénne úpravy a jeho bezbariérové sprístupnenie. Ešte je pred nami celý niekoľkomesačný  proces súvisiaci s uzatvorením zmluvy, verejným obstarávaním a samotnou realizáciou, ale na jeho konci  bude krásne nové ihrisko pre celé rodiny, na ktorom si na čerstvom vzduchu oddýchnu nielen deti ale aj ich rodičia a starí rodičia.  Ďakujem Janke Vondrovej, Danke Šicovej, Ivanke Mikušcovej a Terezke Luhovej za pomoc a celkové nasadenie pri príprave tohto projektu.