Daniel Lako – poslanec za Púchov, predseda ekonomickej komisie a predseda dozornej rady MSBP

Neustále si dávam otázku prečo je svet zložený z protikladov ktoré idú proti sebe, napríklad choroba a zdravie, oheň a voda, sila a slabosť ? A prečo je dobro a zlo ?

Na poslednú otázku mi dal odpoveď samotný život. Dobro bojuje so zlom preto, aby sme žili. Ak víťazí, žije sa nám dobre. Ale ak prehráva, život je utrpenie, beznádej a koniec života. Práve preto musí mať dobro obrovskú energiu, aby porazilo zlo, aby sa nám dobre žilo. V našom meste sa za posledných osem rokov žilo dobre. Dobro stále porážalo zlo. A je to Katka hlavne Tvojou zásluhou. Verím, že drvivá väčšina našich spoluobčanov v Púchove to cíti a vidí rovnako ako ja. A aj preto Ti dáme v blížiacich sa voľbách naše hlasy. Hlasy ktoré chcú žiť dobre.
 
Daniel Lako