DENNÝ LETNÝ TÁBOR PRE VŠETKY PÚCHOVSKÉ DETI ZO SOCIÁLNE ALEBO FINANČNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA BEZPLATNE

Ďalšia skvelá vec a pomoc rodinám sa podarila – bezplatný denný letný tábor

DENNÝ LETNÝ TÁBOR PRE VŠETKY PÚCHOVSKÉ DETI ZO SOCIÁLNE ALEBO FINANČNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA BEZPLATNE

Prázdniny sú za nami a my môžeme s úspechom deklarovať, že dobrá vec sa podarila a mohli sme preukázateľne pomôcť rodinám a deťom, ktorých finančná alebo sociálna situácia im neumožňovala sa počas letných prázdnin zúčastniť letných táborov v meste.

Už na jar sme prezentovali zámer organizovať počas letných prázdnin pilotný projekt bezplatného Denného letného tábora pre deti zo sociálne alebo finančne znevýhodneného prostredia, ktorý pripravilo Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov v spolupráci s Centrom voľného času Včielka Púchov. Zámer odsúhlasila komisia vzdelávania, sociálnych vecí a mládeže a zároveň určila podmienky pre získanie možnosti zúčastniť sa niektorého z denných táborov, ktoré počas mesiacov júl a august 2022, každý týždeň, organizovalo Centrum voľného času Včielka.  Deväť detí  splnilo podmienky,  ich žiadosti  boli komisiou schválené,  a tak mohli počas leta absolvovať letný denný tábor v hodnote 80 Eur v Púchove pod organizáciou CVČ Včielka. Išlo o tábory: Nezábudka, Mladý kozmonaut, Včielky, Tancáčik a Šporťáčik, Včielkovo a Hopkáčik.

Som veľmi rada, že môj nápad spustenia letného táboru pre deti zo sociálne alebo finančne znevýhodnených rodín, sa stretol s podporou Komisie vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže i Centra voľného času Včielka. Verím, že sme touto cestou pomohli rodičom, ktorým finančná situácia by inak neumožnila dieťa umiestniť do denného tábora. Tábory organizované centrom voľného času majú vysoký kredit a dobré meno a vždy sú plne obsadené. Púchovské deti tak mohli počas letných prázdnin stráviť niekoľko dní v skvelom kolektíve, zabaviť sa, naučiť sa nové veci, športovať či zvyšovať svoje umelecké či tvorivé zručnosti. Ďakujem Danke Gabrišovej a jej tímu, Centru voľného času Včielka, jeho pracovníkom a animátorom a členom komisie vzdelávania, sociálnych vecí a mládeže za podporu a možnosť realizovať tento projekt, pričom verím, že v ňom budeme pokračovať aj v budúcom roku za stanovenia nových podmienok zapojenia sa do projektu. Plánujeme rozšíriť ponuku táborov a podmienky upraviť tak, aby vzhľadom na zvýšenie minimálnej mzdy sa mohli v budúcnosti do tohto projektu zapojiť viacerí žiadatelia.