Eleonóra Marečková – pedagogička a recitátorka

Milá Katka,

želám ti anjela, ktorý ťa chytí za ruku, keď sa budeš báť, aby si sa neutopila vo svojich starostiach, aby sa hnev a zármutok nikdy neobrátili proti tebe.

Želám ti anjela, ktorý sa ťa vždy uzdravujúco dotkne, aby ti dodal silu, keď budeš unavená a sklamaná z ľudí.

Želám ti oči, ktoré by spoznávali a oceňovali tvoje zázraky sveta.

Želám ti uši, ktoré by začuli aj tiché tóny života a lásky.

Želám ti srdce, ktoré by sa vždy otvorilo pre všetkých potrebných.

Želám ti ruky, ktoré by boli štedré ku všetkým, ktorí sú hladní, smädní a mrznú od zimy alebo od samoty.

Želám ti nohy, ktoré by ťa viedli a niesli k tým, ktorí sú sklamaní, ktorých odstrčili, o ktorých sa nikto nestará. Buď ty pre nich nositeľom radosti.

Želám ti teda dobré oči, dobré uši, dobré nohy ale predovšetkým a zakaždým úprimný úsmev a dobré srdce.

Nechaj sa povzbudiť dobrými želaniami od tých ľudí, ktorí sú na teba hrdí, ktorí ťa majú radi a ktorí sú vďační za to, že si.

 

Eleonóra Marečková – pedagogička, bývala poslankyňa MsZ v Púchove, bývalá členka ZPOZ, recitátorka