Emil a Milka Hakáčovci – Púchovčania

S Henekovcami sa poznáme veľa rokov, je nám známy Katkin morálny a ľudský rozmer. K tomu je silnou a odolnou osobnosťou.

Riadi sa heslom – “čo nechceš aby im robili tebe, nerob ani ty iným”. Z toho vyplýva, že nerobí ataky voči iným.

Preto volíme za primátorku  č. 3 – Katarínu Henekovú.

Emil a Milka Hakáčovci