Gabriel Repatý – prokurista spoločnosti Mestský bytový podnik

Na bytovom podniku v Púchove pracujem už viac ako 20 rokov. S pani primátorkou JUDr. Katarínou Henekovou som sa pracovne prvýkrát stretol tesne po jej zvolení do funkcie. Od nástupu do funkcie sa pani primátorka intenzívne zaujímala o činnosti, stratégiu a riadenie spoločnosti MsBP. Po štyroch rokoch spolupráce môžem povedať, že ide o vzdelanú, pracovitú, úprimnú a slušnú ženu so silným sociálnym cítením. To sa prejavilo hlavne v momentoch, kedy sme riešili dopad našich aktivít na obyvateľov mesta a to konkrétne na tie najzraniteľnejšie skupiny. Do budúcnosti máme v MsBP viacero plánov. Tie sa nám podarí zrealizovať iba s podporou dobrého vedenia mesta Púchov, ktoré JUDr. Katarína Heneková určite predstavuje.

Gabriel Repatý