Irena Kováčiková – poslankyňa mesta Púchov

Ako poslankyňa mestského zastupiteľstva sa stretávam pri výkone svojej funkcie s terajšou primátorkou mesta Púchov Katarínou Henekovou nepretržite. Stretávame sa  na úrade, v parku, na pešej zóne, na jarmoku, na výstave, na koncerte, v materskej škole ,v základnej škole, v ZUŠ, v CVČ Včielka, v športovom areáli …

Od začiatku sme našli spoločnú reč pri  vykonávaní  obradov a slávnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a duchovného života mesta . Aj jej aktívnym prístupom bol  tento rok Zbor pre občianske záležitosti mesta Púchov ocenený za dlhoročnú prácu „Zlatým srdcom“, ktoré udeľuje Ústredná rada ZPOZ Človek – človeku v Banskej Bystrici.

So záujmom  sa stretáva s členmi Senior klubu , neziskových a spoločenských  organizácií , na akciách, ktoré organizujú pre svojich členov,  so seniormi na akcií Čaj pre seniorov.  Sú  to aj mládežnícke organizácie, Mládežnícky parlament.  Prejavuje nimi veľkú pozornosť a starostlivosť o občana .

Široké spektrum činnosti pre našich občanov , ktoré tu nemôžem ani spomenúť z dôvodu rozsiahleho výpočtu,  realizujeme s ňou spoločne ako tím, lebo nám záleží na výsledku.

 

Irena Kováčiková