Ivan Štefko – dlhoročný tréner, manažér, nestor a zakladateľ organizovaného volejbalu v meste Púchov

Úloha zabezpečenia plynulého prechodu Púchovského športu pod mesto nebola jednoduchá, ale myslím si, že veľmi dobre zvládnutá. Na tejto prestavbe malo veľký podiel celé vedenie mesta Púchov. Po dodatočnom zaradení Púchovského volejbalu pod MŠK Púchov, pokračovali volejbalisti vo veľmi dobrej reprezentácii Púchova nielen na Slovensku ale i v Európe. Tieto úspechy by neboli možné bez mestom vytvorených kvalitných podmienok pre Púchovský volejbal. V súčasnosti je Púchovský mládežnícky volejbal zaradený do absolútnej Slovenskej špičky, čo dokazuje i zisk množstva majstrovských medailí z Majstrovstiev Slovenskej republiky. Tieto výborné výsledky by samozrejme neboli možné bez výdatnej podpory mesta na čele s pani primátorkou Katarínou Henekovou, ktorá trvale vytvárala a vytvára tieto veľmi dobré podmienky smerujúce k úspešnej reprezentácii nášho mesta. I touto cestou ďakujeme za rodičov a športovcov za trvalú podporu športu – volejbalu v meste Púchov.

Ďakujem.

S úctou Ivan Štefko