Ján Petro – predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Púchove

Ako predseda ZO SZZP Púchov som začal spolupracovať s mestským úradom ešte keď bol primátorom pán Henek. Spolupráca MsÚ bola na vysokej úrovni. Pani Henekovú som oslovil, či by bola ochotná pomôcť seniorom a občanom mesta Púchov formou poradenstva v právnych veciach. Pani Heneková neváhala ani chvíľu a dohodli sme sa, že jedenkrát v mesiaci po pracovnej dobe bude poskytovať poradenstvo v kancelárii  SZZP – ZO Púchov. Naši seniori ale aj ostatní občania sú za túto pomoc veľmi vďační.

Ja ako predseda SZZP Púchov usporadúvam v našej organizácii počas roka rôzne akcie ako napríklad športové hry, opekačku, posedenie pri hudbe, pri guláši. A na tieto naše akcie pozývam aj pani primátorku a poslancov z mestského zastupiteľstva. Som veľmi rád, keď pozvanie príjmu a sú ochotní zúčastniť sa a porozprávať sa s našimi seniormi.

Som rád, že som spoznal pani Henekovú, je to človek s veľkým srdcom. Nemám rád tie špinavé útoky na rodinu a blízkych. Keď sa blížia voľby, poniektorí idú aj cez mŕtvoly. Treba si pozametať pred vlastným prahom a vtedy sa pozrieť všetkým občanom do očí. Pani Katarína Heneková si so všetkou úctou zaslúži ísť ďalej na poste primátorky, pretože spravila pre občanov mesta Púchov toho viac než dosť a pevne verím, že v tom bude pokračovať aj naďalej.

Ján Petro