JUDr. Iveta Brindzová – prednostka mestského úradu Púchov

S Katkou sa poznám od študentských čias a aj keď sa naše cesty na čas rozišli, pred pár rokmi sa opäť spojili a ja teraz viem, že to nebola náhoda, ale to tak malo byť.  Som za to nesmierne vďačná, pretože som získala nielen výbornú kolegyňu, ale najmä blízku priateľku, s ktorou prežívam radosti ale aj strasti, úspechy aj náročné a ťažké chvíle, ktorých za posledné obdobie nebolo málo. Nechcem sa sťažovať, iba pripomenúť , že sme takmer dva roky intenzívne riešili koronakrízu, z ktorej sme plynulo prešli do krízy spojenej s vojnovým konfliktom na Ukrajine a utečencami a teraz sme sa ocitli v bezprecedentnej energetickej kríze spojenej s rastúcou infláciou. Na takéto nepredvídané udalosti sa nedá pripraviť,  zastihli celú krajinu a väčšiu časť sveta a zvládnuť všetky situácie, ktoré z toho vyvstali  pre mesto bola obrovská skúška. A Katka tú skúšku dala na výbornú, samozrejme za pomoci kolegov z úradu, mestských spoločností,  poslancov, dobrovoľníkov. Som presvedčená, že keď zvládla to, čo nikto z jej predchodcov riešiť nemusel, zvládne všetko. Skúsenosti, ktoré tým nadobudla sú neprenosné a vzácne a spolu s jej rozhľadom, vzdelaním a odbornosťou dávajú záruku, že mesto bude viesť s rozvahou, zodpovedne a s rozumnou a naplniteľnou víziou,  bez nesplniteľných populistických sľubov.

Jej ponuku, aby som sa stala prednostkou mestského úradu som dlho zvažovala, rozhodovanie nebolo jednoduché, nakoniec som si povedala, že ju predsa poznám a viem s kým budem pracovať. S osobou, ktorá je nesmierne pracovitá, disciplinovaná, odhodlaná  a vytrvalá, čestná a spravodlivá, zároveň empatická a ľudská, s veľkým srdcom , ochotná nezištne pomáhať. Všetky tieto vlastnosti sa naplno prejavili počas jej pôsobenia vo funkcii primátorky, čo si však ja vážim na nej najviac je, že sa im nespreverila a že morálny kompas, ktorý má hlboko v sebe, ju neochvejne vedie tým správnym smerom… k pokore, vďačnosti a slušnosti.

Viesť mesto je výzva a najmä obrovská zodpovednosť, ktorú si Katka ako právnička o to viac uvedomuje. Viesť mesto ako žena – primátorka je okrem toho boj so stereotypmi a neustála konfrontácia s verejnou mienkou, ktorá je neúprosná, ale s ktorou sa musí každý na takomto poste vyrovnať. Problém nie kritika v oblasti odbornosti alebo schopnosti riadiť a rozhodovať, tam jej schopnosti vysoko prevyšujú niektorých mužských kolegov a okrem toho má vždy po ruke silné odborné  argumenty na obhájenie alebo vysvetlenie. Problém je v osobnej sfére, keď „ verejná mienka“ má presah do jej rodiny, priateľov, známych. Dovolím si takmer s istotou tvrdiť, že všetko,  čím si za štyri roky v tejto sfére prešla, by sa primátorovi – mužovi nestali. Ako žena, manželka a matka  bola terčom osobných útokov, nepravdivých informácii, ohovárania a klebiet, ktoré sa týkali jej najbližších. Bolo to pre ňu mimoriadne náročné a bolestivé o to viac, že nič z toho nebola pravda. Napriek tomu sa nikdy nevzdala a každé ráno prišla do práce s úsmevom, ktorý tak mnohým prekáža. Ten úsmev je pre ňu typický, nie je to pretvárka, je to prejav úprimnej radosti a pozitivizmu, ktorý v sebe má a ktorý je dnešných ťažkých časoch vzácny.

Katka funkciu primátora skutočne vníma ako verejnú službu, nevedie ju majetkový prospech alebo túžba po moci, chce dokončiť veci a projekty,   ktoré sme v meste rozbehli a ktorým veríme, že budú prínos pre Púchov a pre Púchovčanov.  Preto si zaslúži Vašu podporu.

Mám ťa rada ….

Iveta Brindzová