Ľudmila Hanuliaková – kandidátka na poslankyňu za Púchov, volebný obvod č. 1

Cesta je cieľ

Mám záujem pomôcť seniorom a primátorke Henekovej zriadiť v našom meste sociálno – zdravotné centrum pre seniorov, kde budete cítiť úctu, porozumenie, kde zabudnete seniori na osamelosť, ponúknuť ľudský a profesionálny prístup.
Preto kandidujem za poslankyňu v mojom obvode, mladí ľudia, urobte aj vy správny krok, lebo cesta je cieľ.

S úctou Ľudmila Hanuliaková