Mária Olšáková – pedagogička ZUŠ

Pani Katku Henekovú som spoznala ako učiteľka ZUŠ . V tom čase som ešte netušila, že raz bude primátorkou. Keďže som pár rokov učila jej syna, mala som možnosť ju spoznať vo vzťahu učiteľ-rodič. Spolupráca s ňou bola vždy veľmi dobrá. Nad mojimi požiadavkami sa vedela zamyslieť a reagovať premyslene a s rozvahou. Vedela prijať tak kritiku ako aj pochvalu s prehľadom a následne konať. Všimla som si tiež že počas tých rokov mala srdce a dlane otvorené nielen pre svoje deti, ale aj pre deti ostatných rodičov, ktorých som učila. Jej podporu mali možnosť neraz pocítiť. Neskôr, keď sa stala primátorkou, sa táto podpora preniesla na celú ZUŠ. Verím, že umelecké vzdelanie je pre rozvoj detí potrebné a prospešné. Preto je dôležité, aby aj primátori podporovali ZUŠ vo svojich mestách. A verte mi, nie je to všade samozrejmosť. Prajem nám všetkým, nech sa vieme správne rozhodovať aj pri nastávajúcich voľbách.

Mária Olšáková