Marta Galánková – členka ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Púchov

Nedávno naša organizácia „zdravotne postihnutých“ poriadala akciu OPEKAČKA, ktorej sa zúčastnila aj pani primátorka Heneková, keď si kľudne kľakla k ohnisku a spolu s nami opekala, uvedomila som si aká je to ľudská a empatická bytosť, ktorá je vždy ochotná s úsmevom pomáhať aj v súkromných problémoch.

Pani primátorka sa ochotne zúčastňuje takmer na každej akcii nielen našej organizácie, ale aj iných organizácii v meste, čo je iste náročné pri jej funkcii primátorky ale aj manželky a matky, za čo ju obdivujem a vyslovujem vďaku celej rodine, že sú jej v tomto podporou a oporou.

Veľmi si vážim, že sa vo svojej predvolebnej kampani neznížila k osočovaniu svojich protikandidátov, ale slušne a vecne poukázala na to čo sa počas jej pôsobenia podarilo vykonať a čo ešte so svojím kolektívom má v pláne urobiť.

Prajeme jej veľa síl, ÚSPECH a dobré zdravie i nervy, nech sa jej to podarí!

PS: Verím, že môj názor zdieľa veľa spoluobčanov najmä ktorí nosia jej vyznanie „Púchov je stále v mojom srdci“.

Galánková Marta s rodinou