Nový začiatok

Nový začiatok

…teda aspoň pre škôlkarov, školákov, študentov určite prichádza nový začiatok, pre niektorých, najmä prvákov, je to úplne nová skúsenosť, pre iných nová možnosť zlepšiť sa a dosiahnuť lepšie výsledky a úspechy. O pripravenosti školských zariadení pre nový školský rok informovali aj pani riaditeľky všetkých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na porade, ktorú sme mali na mestskom úrade minulý utorok. Prešli sme aj investičné a udržiavacie práce, ktoré v jednotlivých zariadeniach boli uskutočnené počas prázdnin. A bolo toho naozaj veľa. Riaditelia spolu so svojimi kolegami nezaháľali a aj s podporou mesta alebo sponzorov, či vlastnou aktivitou, prispeli k malej či väčšej obnove základných i materských škôl, či základnej umeleckej školy. Niekde pribudli nové edukačné prvky, inde sa rekonštruovali priestory, sociálne zariadenia, obnovovali podlahy,ale i skrášľovali školské dvory. Aj v tomto vydaní Púchovských novín si môžete pozrieť niektoré vynovenia. Všetkým som ešte raz poďakovala za ich nasadenie a do nového školského roka popriala  pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom škôl, rodičom a deťom veľa šťastia, úspechov a trpezlivosti. Naším cieľom je pokračovať v obnove, rekonštrukcii a rozširovaní kapacít niektorých školských zariadení, hlavne s poukazom na cieľ  znížiť energetickú náročnosť týchto objektov. Pracujeme momentálne na dokončení projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MŠ Požiarna 1292, kde sa plánuje veľká obnova a finančné prostriedky chceme prioritne získať z externých zdrojov s využitím zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti. Ide o najstaršiu škôlku v meste a určite si našu pozornosť zaslúži.   V pondelok som mala možnosť sa prihovoriť deťom, rodičom a pracovníkom Základnej školy na Mládežníckej ulici a bolo mi cťou okrem zaželania úspechov do nového školského roka, predstaviť prváčikom aj novinku, ktorú mesto pre nich pripravilo. Nákupom školských pomôcok pre prváčikov, ktorí začali navštevovať základné školy v meste, verím, že potešíme nielen deti, ale aj ich rodičov a aspoň v minimálnej miere odľahčíme ich rodinný rozpočet. Ak aspoň trošku zmiernime ich výdavky na školskú výbavu prváka , tak má tento pilotný projekt zmysel, a to bude jednoznačný dôvod v ňom pokračovať aj v ďalšom školskom roku.

Albert Einstein povedal: „Múdrosť nie je výsledkom štúdia, ale celoživotného snaženia o jej získanie.“ Prajem všetkým žiakom a študentom, aby sa ustavične a s nasadením snažili o získavanie múdrosti, ktorá im určite pomôže v rozlete a uplatnení ich osobných schopností v živote.

Prázdniny sú za nami a my môžeme s úspechom deklarovať, že dobrá vec sa podarila a mohli sme preukázateľne pomôcť rodinám a deťom, ktorých finančná alebo sociálna situácia im neumožňovala sa počas letných prázdnin zúčastniť letných táborov v meste. Už na jar sme prezentovali zámer organizovať počas letných prázdnin pilotný projekt bezplatného Denného letného tábora pre deti zo sociálne alebo finančne znevýhodneného prostredia. Zámer odsúhlasila Komisia vzdelávania, kultúrny, sociálneho zabezpečenia a mládeže a zároveň určila podmienky pre získanie možnosti zúčastniť sa niektorého z denných táborov, ktoré počas mesiacov júl a august 2022, každý týždeň, organizovalo Centrum voľného času Včielka. Deväť detí splnilo podmienky, ich žiadosti boli komisiou schválené,  a tak mohli počas leta absolvovať jeden z denných letných táborov v hodnote 80 eur v Púchove pod organizáciou CVČ Včielka. Išlo o tábory: Nezábudka, Mladý kozmonaut, Včielky, Tancáčik a Šporťáčik, Včielkovo a Hopkáčik. Som veľmi rada, že nápad spustenia letného tábora pre deti zo sociálne alebo finančne znevýhodnených rodín, sa stretol s podporou komisie a CVČ ..Verím, že sme touto cestou pomohli rodičom, ktorým by finančná situácia inak neumožnila dieťa umiestniť do denného tábora. Tábory organizované centrom voľného času majú vysoký kredit,dobré meno a vždy sú plne obsadené. Púchovské deti tak mohli počas letných prázdnin stráviť niekoľko dní v skvelom kolektíve, zabaviť sa, naučiť sa nové veci, športovať či zvyšovať svoje umelecké, či tvorivé zručnosti. Verím, že v tomto projekte budeme pokračovať aj v budúcom roku.

Plánujeme rozšíriť ponuku táborov a podmienky upraviť tak, aby sa vzhľadom na zvýšenie minimálnej mzdy mohli v budúcnosti do tohto projektu zapojiť viacerí žiadatelia.

Pokračujeme v ďalšom rozvoji mesta. Po úspešnom ukončení verejného obstarávania  mesto podpísalo zmluvu o dielo so zhotoviteľom na rekonštrukciu Autobusového nástupišťa pri železničnej stanici, na ktorý projekt sme získali financie z eurofondov. Teraz bude nasledovať kontrola verejného obstarávania,  a následne sa môže  začať tento projekt aj skutočne realizovať.  V týchto dňoch prebieha aj  verejné obstarávanie na dodávateľa ďalších polopodzemných kontajnerov, ktoré majú pribudnúť na štyroch miestach v meste (na Okružnej ul., pri Marczibányiho záhrade, „pri Votrelcovi“ na Obrancov mieru a na Pribinovej ul. – pri Farby Laky) a tiež na dodávateľa odvodnenia prístupových komunikácií pri garážach na Gorazdovej ulici, kde predpokladáme začiatok i ukončenie prác ešte tento mesiac.  Už v najbližších dňoch vyhlásime verejné obstarávanie na jeden z nosných projektov tohto roka, a to rekonštrukciu vnútrobloku Ferka Urbánka, kde predpokladáme začatie prác už v tomto mesiaci. Tento týždeň začali práce aj na budovaní kolumbária – miest pre urny na hlavnom cintoríne a finišujú práce na rekonštrukcii Školskej ulice v Horných Kočkovciach. Zároveň začali práce na oprave viacerých ciest a chodníkov v meste, a tak prosím o trpezlivosť pri určitých obmedzeniach, ktoré z toho vyplynú.

Sobota bola dňom naplneným športom a svoje derby prežili futbalisti aj hokejisti  MŠK Púchov , ktorí doma hrali zápasy s Považskou Bystricou.. Osobne som stihla len futbalový zápas a musím povedať, že futbalisti MŠK hrali skvele a zápas bol naozaj plný možností vyhrať, čo sa napokon nepodarilo  (1:2), ale nevadí. Zápas bol skutočne skvelý a blahoželám k výkonom a nasadeniu, a verím, že nabudúce to dáme. Zvíťaziť nad Považskou Bystricou sa podarilo púchovským hokejistom, ktorí zvíťazili 2:1 a ja im srdečne blahoželám k postupu. Teším sa, ako sa darí našim športovcom a prajem veľa ďalších úspechov v sezóne. V sobotu sa darilo aj bedmintonistom. Bolo  mi cťou oceniť na najvyššom stupni víťazov  hráčov  púchovského Bedmintonového klubu Raquets, ktorí zvíťazili na Majstrovstvách Slovenska dorastencov v bedmintone, ktorý turnaj sa konal práve v Púchove. Videla som posledné zápasy a bolo to naozaj úžasné. Ešte raz blahoželám víťazom i všetkým účastníkom a, samozrejme, rodičom a trénerom za podporu. Tento šport sa naozaj rozvíja rýchlym tempom a v našom meste má silné miesto.

V nedeľu sme sa opäť po roku s Angelou Lazorovou, poslankyňou MsZ, zúčastnili Memoriálu MUDr. Vadoviča – tentokrát už 47. ročníka Púchovského okruhu za zdravím. Hoci počasie nebolo úplne ideálne, na dobrej nálade to nikomu neubralo. Nadšenci turistiky si okrem pohybu užili aj stretnutia s priateľmi a skvelú atmosféru. Ďakujem Klubu slovenských turistov Púchov za organizáciu a nadšenie, s akými podporujú každoročne túto krásnu akciu so spomienkou na úžasného človeka a lekára MUDr. Vadoviča. V tejto súvislosti dávam do pozornosti dátum 12. 9. 2022, pretože druhý septembrový pondelok bude venovaný zdraviu a dobrovoľnej pomoci, keďže sa v Divadle Púchov uskutoční mobilný odber krvi, v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod. a zapojiť sa do neho môžete aj Vy darovaním svojej krvi, ak je Vašou motiváciou pomoc druhým. Registrovať sa môžete ešte do stredy 7. 9. 2022 prostredníctvom emailu sekretariat@puchov.sk. Ďakujem vopred všetkým Vám, ktorí ste sa zaregistrovali či sa ešte len zaregistrujete za Vašu iniciatívu a podporu.

Prajem Vám, nech nasledujúce dni sú pre Vás výnimočnými, nech deň začnete úsmevom a ukončíte pokojom v duši, pretože dni by sa mali končiť s pokojnou mysľou, s pokojom v srdcia s dobrou nocou od ľudí, ktorí nás milujú.