Peter Bílik – poslanec za mesto Púchov

Takto to vnímam a cítim .
Prečo podporujem za primátora mesta Púchov Katku Henekovú?
Som poslancom MsZ už tretie volebné obdobie, zažil som tri rôzne osobnosti na čele mesta a ako každý, aj oni mali svoje svetlé a slabé chvíľky. Avšak prednosťou a najväčšou výhodou p.Henekovej je hľadať riešenia mimo zdrojov financovania z vlastného vrecka mesta, využívanie dotácií a peňazí z eurofondov, čoho príkladom je aj posledný získaný grant na vytvorenie jaslí, alebo iné projekty, mnohé už zrealizované, prípadne rozpracované. A v neposlednom rade aj z ľudského hľadiska považujem súčasnú primátorku za čestného, dobrosrdečného človeka so silným empatickým cítením a snahou vždy pomôcť a hľadať riešenia na každý problém.

Peter Bílik