Prezidium Združenia podnikateľov regiónu Púchov

Na primátorku mesta Púchov, podporujeme pani Henekovú. Pani Heneková za relatívne krátku dobu vedením úradu, zabezpečila v podstate to, že dlh mesta radikálne klesol na súčasných cca 19 %. Je to skutočne veľký krok. Ďalšia vec je, že v meste sa pracuje spokojne, kľudne, bez akýchkoľvek emócií a tlakov na urýchlenie a vybavenie rôznych vecí, za rôzne „všimné“. Toto je fakt, ktorý posledné roky v Púchove úplne vymizol.
Aj mnoho problémov vrátane energetických, inflačných a ostatných a preto treba mať zdravý rozum a podporovať predstaviteľov mesta, ktorí nebudú rozsievať zlobu, nebudú vyhlasovať, že budú budovať – kradnúť a myslím si, že každý občan si má právo urobiť svoj názor a radšej voliť zmier, pokoj a normálny život, ako sľubované populistické klamstvá, cigánstva, ktoré nemajú žiaden reálny základ niektorých kandidátov na primátora.
Prezidium Združenia podnikateľov regiónu Púchov