Púchov opäť zabodoval – ďalšia bezplatná wifi v meste

Ďalšia bezplatná wifi v meste

Púchov opäť získal viac ako 14.000 EUR z EÚ na rozšírenie  bezplatného Internetu v meste.

Mesto Púchov v marci tohto roku sa opäť zapojilo do ďalšej výzvy Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Wifi pre Teba II. s cieľom rozšíriť bezplatnú verejnú Wifi sieť v meste. Náš projekt s názvom „Wifi pre mesto Púchov“ uspel a pribudne ďaľšia bezplatná wifi v meste Púchov. Mestu bolo doručené rozhodnutie o schválení našej žiadosti, pričom v predchádzajúcich dňoch som podpísala aj samotnú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na sumu 14.105,60 Eur.  Na základe tejto zmluvy sa vybuduje v meste 11 nových externých prístupových bodov na bezplatné pripojenie sa Wifi sieti a to v lokalitách: Ulica Športovcov, Poštová, Okružná, Štefánikova, Moravská, Ferka Urbánka, Janka Kráľa, Požiarna a Nimnicka cesta.

 V súčasnosti čakáme na verejné obstarávanie na dodávateľa  a po jeho kontrole a  schválení budeme môcť začať so samotnou realizáciou, ktorú plánujeme ukončiť na jeseň tohto roku.

Len na pripomenutie uvádzame, že do obdobnej výzvy sa mesto zapojilo aj pred dvoma rokmi, kedy sme získbezplatná wifi v Púchoveali grant vo výške 15.000 Eur. Mesto vtedy pokrylo bezplatným internetom viacero lokalít v meste, hlavne verejné priestranstvá, športoviská, parky, kultúrne stánky a iné lokality

Aj týmto spôsobom sa mesto snaží zabezpečiť dostupnosť bezplatného internetu v čase silnejúcej informatizácie a vytvoriť tak podmienky pre zlepšenie kvality a atraktívnosti života pre svojich obyvateľov a návštevníkov mesta.

Poďakovanie patrí Braňovi Zrínymu, Peťovi Barančíkovi a Janke Vondrovej  za ich nasadenie pri príprave tohto projektu pre občanov nášho mesta.

Katarína Heneková