Slovami primátorky – Dni mesta Púchov

Dni mesta Púchov

Prvý týždeň nového školského roka je za nami. Deti, učitelia, ale i my – rodičia už máme rozvrhy nielen školského, ale aj mimoškolského vyučovania. Situácia v našom štáte nám ukazuje, že nás čaká ťažký rok. Neúnosné navyšovanie cien energií a momentálne aj ministerstvo školstva bez ministra, nie sú zrovna šťastným začiatkom… Napriek tomu nezúfame, ani riaditelia škôl a ani mesto. Máme obavy, ale ideme ďalej investovať čas a energiu do príprav rozpočtu pre budúci rok a naplno sa zapojiť do výchovno-vzdelávacieho procesu našich deti a mládeže.

V meste sa okrem škôl rozbehli aj práce na oprave viacerých komunikácií v meste – Ul. Športovcov, 1. mája, Pribinova. Dodávateľ prác bude pokračovať nasledujúce dni aj  v mestských častiach Ihrište, Hoštiná, Nové Nosice, ale aj v oprave ciest a chodníkov vo viacerých častiach v meste, napr. v lokalite Za cintorínom, Požiarna 1638, Požiarna 1637, Hoštínska a ďalšie. Tento týždeň budú ukončené práce na rekonštrukcii Školskej ulice v Horných Kočkovciach, o čom budeme informovať v budúcom vydaní Púchovských novín. Začali sa práce na budovaní nových 25 miest pre urny ako súčasť ďalšej etapy budovania kolumbária na cintoríne v Púchove. V plnom nasadení pokračujú práce aj na budovaní 36 nájomných bytov na Kolonke a celého verejného priestranstva okolo týchto objektov.

Minulý týždeň sme si pripomenuli po prvýkrát v Púchove, v Europarku, Deň obetí holokaustu a rasového násilia, a to za prítomnosti zástupcov duchovných, ICEJ, poslancov MsZ (I.Kováčiková, M.Kubičár), Ústavu pamäti národa SR, OZ Puchovo dedičstvo, Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov, Denného centra seniorov mesta Púchov, kolegov z MsÚ, Mestskej knižnice Vladimíra Roya a ďalších hostí. Ďakujem za spoluprácu. Veľmi dojemné stretnutie, na ktorom okrem krásnych príhovorov, osobných spomienok, skladieb a piesní, zazneli mená deti, žien a mužov, ktorí zahynuli z dôvodov nepochopiteľnej nenávisti ľudskej bytosti k židovskému náboženstvu či ľuďom, ktorí boli vyhlásení za rasových nepriateľov. Musíme si hrôzy obdobia prijatia Židovského kódexu pripomínať a nedovoliť, aby sa tieto udalosti v budúcnosti opakovali. Pripomenuli sme si 81. výročie prijatia Židovského kódexu. Ten v roku 1941 ustanovil slovenský vojnový štát ako dokument, ktorý v 270 paragrafoch vymedzoval právne postavenie Židov na Slovensku. Bolo im odobraté volebné právo, zákazané vykonávať určité povolania či verejnú funkciu. Deportácie Židov z Púchova a okolia sa začali koncom marca 1942 a počas tohto roka bolo do vyhladzovacích táborov odvlečených asi 80 percent Židov. Na jeseň 1942 ostalo v Púchovskom okrese len 12 židovských rodín. Pred pár dňami som bola s rodinou v Osvienčime – tábore smrti, ktorý je stále živou spomienkou na strašné udalosti, ktoré prežili medzi múrmi tohto tábora nielen Židia, ale aj iní prenasledovaní a vtedy pre spoločnosť a fašistov neprijateľní ľudia. V tejto súvislosti na pietnej spomienke opäť zaznela otázka vybudovania reprezentatívneho pomníka obetiam vojen, totalitného a fašistickeho režimu i obetí holokaustu. Tento rok svoj návrh pripravili po dohode s mestom aj členovia OZ Puchovo dedičstvo, ktorí sa zapojili aj do výzvy vyhlásenej Ministerstvom obrany SR, avšak žiadosti  nebolo zo strany štátu vyhovené. Verím, že v budúcom období sa nám podarí podľa tohto návrhu vybudovať pomník s menami obetí všetkých režimov, ktoré pripravili o život nevinných ľudí.

  1. ročník Púchovských Artformácií organizovaných minulý štvrtok pod vedením Anny Jakubíkovej sa naozaj vydaril. Predstavilo sa 27 umelcov z Púchova i širokého okolia a bolo sa naozaj na čo pozerať. Príďte sa aj Vy pokochať do priestorov Divadla Púchov a načerpať nové inšpirácie, energiu a potešiť sa krásnymi dielami výtvarných umelcov.

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Púchove v sobotu organizovala posedenie pri guláši a dobrej hudbe. Guláše, divinový i hovädzí, sa vydarili, nálada bola skvelá, počasie prialo, a tak sa mohli všetci prítomní členovia tejto organizácie stretnúť a zabaviť pod holým nebom v Dohňanoch, v areáli Dotyk prírody. Ďakujem predsedovi Jankovi Petrovi za pozvanie a všetkým zúčastneným za možnosť stretnúť sa a presvedčiť, že zdravotné znevýhodnenie nemusí vždy vziať  ľuďom optimizmus, dobrú náladu a úsmev na tvári. A tým  nám môžu byť členovia tejto organizácie inšpiráciou .

Deň otvorených dverí v Divadle dopadol na 1 s hviezdičkou. Predstavili sa púchovské divadelné a folklórne súbory, CVČ Včielka a skvelý Big Band ZUŠ v Púchove. Nechýbal ani DHZ Púchov so svojím Walterom, ktorý oslavuje už 90 rokov. Ďakujem Púchovskej kultúre, s.r.o. za organizáciu i samotné prevedenie celého dňa, ktorý určite spestril sobotu viacerým rodinám z mesta a celého okolia .

V sobotu to v meste naozaj žilo – aj literatúrou. Noc s literatúrou a päť stanovíšť, ktoré ste mohli navštíviť a vypočuť si úryvky z kníh v prevedení rôznych osobností nášho mesta. Veľmi pekné a inšpiratívne čítania boli nielen pre mňa spríjemnením večera. Poďakovanie patrí organizátorke tohto podujatia Lucii Panáčkovej, OZ Podivný barón a všetkým ostatným združeniam a organizáciám, ktoré sa na tomto podieľali.

Oslavy 50. výročia ZŠ Lazy pod Makytou boli súčasťou Lazovských hodov, ktoré sa v sobotu v tejto obci konali. Ak ste boli pozrieť, určite ste si užili príjemnú atmosféru, krásnu prírodu a skvelý program. Pán starosta, Janko Mičega, ďakujem a ešte raz blahoželám k výročiu a dosiahnutým úspechom.

Na Ďurďovskom výstreku som pozdravila naše DHZ z Hoštinej, Ihrišť i Žabky z Nosíc a popriala im veľa úspechov. Sú to skvelé tímy dobrovoľných hasičov a hasičiek, všetci sme na tieto tímy ich výsledky hrdí. Dosiahli skvelé výsledky a ja im blahoželám k vzornej reprezentácii  počas celej sezóny. Ďakujem Ivanovi Kubišovi, poslancovi MsZ, za všetko pri organizácii a celkovej spolupráci.

Aj nastávajúci víkend bude opäť plný viacerých podujatí. V piatok bude v spolupráci s Farnosťou Púchov, Mestom Trenčín, Židovskou náboženskou obcou, TSK a ďalšími partnermi prebiehať podujatie s názvom “Od synagógy ku kostolu”, na podporu dialógu a spomienku Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktoré vyvrcholí pri Kostole Všetkých svätých v Púchove, cca o 14:00 hod. Neskôr, o 15:45 hod., začne na pešej zóne program pri príležitosti osláv Dní mesta, kde vystúpia deti a mládež zo ZUŠ a CVČ, ale i ďalší Púchovčania: silák Apolonso a speváčka Andy Loužecká. Večer už bude patriť skupine INEKAFE a ich koncertu. Počas kultúrneho programu bude prebiehať oceňovanie reprezentantov mesta. Pri príležitosti osláv Dní mesta budú v piatok i sobotu udeľované viaceré významné ocenenia ako Srdce pre ZPOZ a tiež „Osobnosť športu mesta Púchov”.

„Nikdy neľutuj žiaden deň vo svojom živote. Dobré dni dávajú šťastie. Zlé dni dávajú skúsenosti. Najhoršie dni dávajú lekcie. A najlepšie dni dávajú spomienky.“ Prajem Vám úspešný týždeň a pozitívnu energiu, pretože „aj malý záblesk pozitívnej energie môže naštartovať zmeny obrovských rozmerov.“