Slovami primátorky – Prehupli sme sa do druhej polovice prázdnin

Leto v plnom prúde

Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do druhej polovice prázdnin. Verím, že si užívate voľné dni spolu s rodinami a trávite pekné chvíle. Mesto je však živý organizmus a je stále v procese rozvoja. Posledné dni sme veľmi intenzívne pracovali  najmä na dokončení Amfiteátra na Ilonke a musím povedať, že sme sa dočkali. Revitalizácia amfiteátru v Púchove na Ilonke je ukončená. Objekt bol dlhodobo v nevyhovujúcom stave a preto sa ho mesto v minulom roku rozhodlo zrekonštruovať. Výsledok uvidíte už tento piatok na slávnostnom otvorení. Veľmi ma teší, že finančné prostriedky, ktoré boli pôvodne vyčlenené z mestského rozpočtu, budú vďaka úspešnosti zapojenia sa do projektu cezhraničnej spolupráce s mestom Uherské Hradiště refundované späť do rozpočtu. Veľké poďakovanie patrí mojim kolegom z mestského úradu, najmä Filipovi Makayovi, Ivetke Brindzovej, Danovi Babušovi, Danke Šicovej, Janke Vondrovej, Ivanke Mikušcovej a jej tímu z oddelenia, kolegom z Podniku technických služieb mesta Púchov, s.r.o. a Púchov servis, s.r.o., ktorí sa naozaj „celým telom“ zapojili do spoločnej mestskej akcie, aby vzniklo toto krásne dielo. Naším cieľom je, aby tento krásny priestor slúžil svojim občanom, a aby nielen folklórne slávnosti a koncerty, ale aj premietanie filmov pre verejnosť potešili oči a srdce každého návštevníka.

 

Od septembra čaká na deti v MŠ Chmelinec  prekvapenie – novovzniknuté priestory, na ktorých vytvorení intenzívne pracujeme. Mesto Púchov sa totiž zapojilo do rozvojového projektu s názvom PREDŠKOLÁCI II., so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov určených na poskytnutie predprimárneho vzdelávania, na vybavenie novovzniknutej triedy, ktorá sa v týchto priestoroch pripravuje. Projekt bol podporený z MŠVVaŠ SR, časť finančných prostriedkov tvorí podpora z UNICEF.

V rámci stavebných úprav priestorov budú osadené nové okná ako aj nové sociálne zariadenia, okrem toho dôjde aj k úprave vodoinštalácie a elektroinštalácie. Demontované budú staré svietidlá a nová časť prejde i zateplením, rovnako precitne priestor aj vďaka čerstvému náteru stien a výmene radiátorov. Projekt tak zahŕňa ako interiérové vybavenie, tak i učebné pomôcky, didaktické hračky na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí, ležadlá, posteľnú výbavu, podlahovú krytinu, koberec, detské stoly a stoličky, ktoré budú k dispozícii pre ďalších 12 detí, čím sa rozšíri aj samotná kapacita škôlky pre ďalšiu skupinu škôlkarov.

Skvelú správu máme aj pre všetkých návštevníkov Mestskej knižnice V. Roya , pretože intenzívne pracujeme na rozšírení priestorov tejto ustanovizne v prízemí tak, aby vznikli nové priestory aj pre seniorov, imobilných občanov a tiež rodiny s deťmi, pričom budú môcť využiť i terasu do Europarku a prečítať si krásnu knihu v príjemnom prostredí. Už v septembri by mali byť tieto priestory pripravené aj pre tých, ktorí budú chcieť využiť možnosti prístupu k počítaču a využiť aj elektronické a internetové služby.

Podľa plánu ide taktiež rekonštrukcia Školskej ulice v Horných Kočkovciach, kde najskôr prebehlo odvodnenie a momentálne sa finišuje s frézovanim hornej skladby vozovky. Ukončenie prác na tejto ulici predpokladáme  do polovice  septembra.

Na základe požiadaviek občanov boli v miestnej časti Vieska a na Ul. Okružná

1428 vybudované ďalšie betónové platne, na ktoré pracovníci Podniku technických služieb mesta nainštalovali nové pingpongové stoly. Veríme, že spríjemnia voľný čas obyvateľom daných lokalít a nebudeme musieť opätovne riešiť ich znečistenie grafitmi.

Minulú nedeľu sa konali 20. tradičné Lednické dožinkové slávnosti, ktoré boli krásnou prehliadkou folklóru a tradície, ktoré sú práve s touto obcou spojené. Stretli sme sa aj s viacerými kolegami starostami z nášho okresu, aby sme podporili túto krásnu myšlienku poďakovania za úrodu. Zároveň sme boli svedkami pokrstenia CD „To lednické pole” od folklórnej skupiny Ledničanka. Ďakujeme.

V nedeľu sa v Púchove konal 54. ročník súťaže DHZ o putovný pohár primátorky. Blahoželám víťazovi a samozrejme všetkým účastníkom. Prítomní boli so mnou aj poslanci MsZ Ivan Kubiš a Angelika Lazorová, za čo im ďakujem.

Pribudla ďalšia dobrá správa pre Púchov, pretože pre mesto boli schválené financie na výstavbu nového detského ihriska. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny schválilo pre Púchov, na základe našej žiadosti, dotáciu vo výške vyše 38.600 eur na výstavbu inkluzívneho detského ihriska RODINKA. Ide o vybudovanie nového, ekologického bezbariérového hracieho areálu pre deti a rodiny v doteraz nevyužitom priestore, a to pri MŠ Mládežnícka. RODINKA predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami pre deti od 0 do 9 rokov a oddychovou zónou pre dospelých. Jednotlivé komponenty bezbariérového ihriska sú z prírodných materiálov a tvoria zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času rodiny. Hlavný projekt ihriska tvorí 11 prvkov. Z toho 3 povinné prvky (pieskovisko, kolotoč a hojdačka – hniezdo) sú inkluzívne, ponúkajúce možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom so znevýhodnením. Súčasťou sú tiež altánok, lavičky či hrací priestor v tvare lode. Všetky prvky sú kombinovateľné a adaptovateľné na rôzne plochy. Jednoducho sa tak prispôsobia priestoru, ktorý má na vytvorenie ihriska k dispozícii prijímateľ dotácie. Komponenty sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne pre všetkých členov komunity, vytvorilo príjemný a bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu, oddych či zdieľanie zážitkov. V rámci spolufinancovania mesto bude zabezpečovať terénne úpravy a jeho bezbariérové sprístupnenie. Ešte je pred nami celý niekoľkomesačný  proces súvisiaci s uzatvorením zmluvy, verejným obstarávaním a samotnou realizáciou, ale na jeho konci  bude krásne nové ihrisko pre celé rodiny, na ktorom si na čerstvom vzduchu oddýchnu nielen deti, ale aj ich rodičia a starí rodičia.  Ďakujem Janke Vondrovej, Danke Šicovej, Ivanke Mikušcovej a Terezke Luhovej za pomoc a celkové nasadenie pri príprave tohto projektu.

V júli sa podarilo dokončiť realizáciu odvodnenia obslužných komunikácií na Ulici Športovcov a 1.mája, za Lidlom. Boli osadené odvodňovacie žľaby do novovybudovaných vsakov, a tak verím, že v tejto časti mesta skončia problémy so zadržiavaním vody na cestách.

Počas letných prázdnin pracovníci Podniku technických služieb mesta nezaháľali, a okrem starostlivosti o krásnu zeleň v meste, vymenili v celom meste všetky zberné nádoby na bioodpad. Išlo o 110 ks nádob, do ktorých boli vložené čisté vrecia, ktoré sa už budú vymieňať za čisté . Cieľom je pravidelne čistiť a dezinfikovať tieto aj ostatné separačné nádoby.

Asi ste si všimli, že v meste pribudli v posledných dňoch nové separačné nádoby na použitý olej a tuky. Bolo rozmiestnených 37 ks čiernych zberných nádob na existujúcich stojiskách. Použité oleje a tuky stačí zliať do PET fľaše a tieto  odniesť dobre uzavreté do novo umiestnenej separačnej nádoby na triedenie oleja (čierno-oranžová nádoba).  Verím, že aj týmto postupom spoločne zlepšíme ako separáciu odpadov, tak i naše životné prostredie. Viac informácií nájdete na webe mesta.

Pred nami je víkend plný akcií, na ktoré Vás srdečne pozývame. V piatok začíname otvorením a „pokrstením“ Amfiteátra Ilonka, v rámci ktorého programu vystúpia naši folkloristi a pár krásnych pesničiek zaspieva obľúbená speváčka Kristína. V sobotu zahajujeme o 10:00 hod na pešej zóne náš obľúbený, tradičný Púchovský jarmok, ktorý sme sa rozhodli mať v trošku netradičnom čase, (v auguste a nie v septembri)  v obave o sprísnenie protipandemických opatrení. Verím, že si jarmok užijete a že nám počasie bude priať. Veľmi sa na Vás teším, pretože spoločne môžeme zahájiť túto veľkú púchovskú slávnosť. Nebude chýbať ani osvedčené varenie polievok, bohatý kultúrny program a množstvo remeselníkov a predajcov jarmočných dobrôt. Ak ste fanúšikmi skupiny Beatles, určite Vás poteší vystúpenie kapely The Backwards. Večerný program bude patriť kapele Petra Cmoríka. Na svoje si prídu aj deti, ktorých čaká veľa zábavných a športových prekvapení. Nedeľa bude patriť Púchovským Kočkovinám, ktoré sa opäť konajú v areáli vatry v Horných Kočkovciach. Verím, že si nájdete čas a strávite s nami pár príjemných chvíľ. Budeme sa na Vás tešiť.

Obľúbený francúzsky herec a komik L. De Funes povedal: „Nezáleží, či máte štýl, povesť alebo peniaze. Pokiaľ nemáte dobré srdce, nemáte žiadnu cenu.“  A to určite stále platí, obzvlášť v tejto dobe, keď ľudia strácajú vieru v dobro a lásku. Čítala som: „Každý z nás má svoj vlastný náklad, ktorý si so sebou životom nesie a veci, o ktorých nehovorí nahlas. No, byť láskavým a súcitným človekom, nás nikdy nezaťaží.“  Do ďalších dní Vám prajem veľa radosti a spokojnosti a teším sa na naše spoločné stretnutia.