Slovami primátorky – Majte dobrú náladu!

Majte dobrú náladu!

„Dobrá nálada síce vaše problémy nevyrieši, ale naštve toľko ľudí okolo, že stojí za to si ju užiť.“ (J. Werich)

Končí sa školský rok, leto je už v plnom prúde, začínajú najdlhšie prázdniny v roku a s tým spojené obdobie dovoleniek, táborov, ale i problémov rodičov s varením a zvýšenou starostlivosťou o deti, ktoré počas prázdnin nebudú navštevovať školy, školské kluby či materské školy. Niektorým pomôžu starí rodičia či priatelia, niektorí využijú možnosť umiestnenia svojich detí do denných či pobytových táborov, ktoré si pre Vás pripravili Púchovská kultúra, s.r.o., Centrum voľného času Včielka, skauti alebo iné združenia, ktoré v meste organizujú prácu s deťmi. Som veľmi rada, že náš pilotný projekt bezplatných denných táborov pre deti zo sociálne či finančne znevýhodneného prostredia Vás zaujal a prihlásili ste svoje deti, aby mohli stráviť príjemný a dobrodružstvami naplnený týždeň s programom, ktorí si pripravili animátori a pedagógovia z CVČ Včielka. Verím, že deti i rodičia budú spokojní a my budeme môcť v tomto projekte pomoci rodinám, ktorým financie nedovoľujú uhradiť náklady na takýto tábor pre svoje deti, pokračovať aj v ďalšom ročníku.

Spúšťame v meste nový projekt v oblasti odpadového hospodárstva, v rámci ktorého som, v spolupráci s kolegyňou Natáliou Janíčkovou, podpísala zmluvu na triedenie a zber jedlých olejov. Počas prázdnin pribudnú v meste nové separačné nádoby na triedenie jedlých olejov – označené zberné nádoby čiernej farby s oranžovým vekom. Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní Púchovských novín.

Novinky prinieslo aj 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku. Nové benefity pre Púchovčanovv podobe navýšenia podpory pri narodení prvého dieťaťa až na sumu 500 eur alebo projekt bezplatnej mestskej autobusovej dopravy, ktorých cieľom je najmä finančne pomôcť rodinám či jednotlivcom v týchto časoch, neustále sa zvyšujúcich cien potravín, služieb, energií, či pohonných hmôt. Snahou je dostať Púchovčanov do autobusov čo najskôr, čím sa nielen znížia ich mesačné náklady na pohonné hmoty, ale aj enormné zaťaženie ovzdušia v meste výfukovými plynmi. Púchovčania, skúsme to, využime túto možnosť a pomôžeme nielen sebe, ale aj životnému prostrediu. Ak sa ujme tento projekt, plánujeme v ňom pokračovať a rozšíriť ho aj pre občanov okolitých obcí.

Pomoc poslanci schválili aj prevádzkovateľom športových a zdravotníckych zariadení, v snahe predísť radikálnemu navyšovaniu poplatkov za služby v týchto zariadeniach pre svojich klientov, a to tým, že znížili daň z nehnuteľnosti na objekty, ktoré sú vedené ako športové či zdravotnícke zariadenia.

Pokračujeme v meste aj rôznymi opravami komunikácií a chodníkov, ale aj v samotných investičných akciách. Ukončené sú práce na opravách ciest Novonosická, Svätoplukova v časti „Keblie“, pokračuje sa ešte na Okružnej ulici a Nimnickej ceste.

Začalo verejné obstarávanie na opravu 2. etapy ciest a chodníkov, ktoré by sa mali začať realizovať na sklonku prázdnin. Pôjde o opravu cesty na Ul. Športovcov, Novonosickej (druhá  časť), v Hoštine, v Ihrišťoch, na Ul. Pribinovej 1170, ale i chodníkov v lokalite Za cintorínom, Požiarna 1638, Požiarna 1637, Hoštínska, 1. mája 1159 a ďalšie. Ukončenie stavebných prác očakávame v najbližších dňoch v lokalite „Za Plecháčom“ – na chodníku, komunikácii a parkovacích miestach, taktiež na Amfiteátri Ilonka a vyhliadke „Pamäť lesa“. Viac o týchto akciách sa dočítate v budúcom čísle Púchovských novín. Dokončili sa dlho očakávané práce na ceste v Nosiciach, od Hydrocentrály k priehradnému múru a chodníku do nových Nosíc, ktorú akciu realizovala a financovala spoločnosť Doprastav, a.s. ako vyvolané investície. Poďakovanie patrí v tejto súvislosti viceprimátorovi Lukášovi Ranikovi, ktorý sa osobne, zanietene angažoval pri plnení týchto cieľov. Dokončujú sa práce aj na ďalšej vyvolanej investícii, a to spájajúcom chodníku „pri Kauflande“, ktorej  investorom je spoločnosť Lidl.

V materskej škole v ZŠ s MŠ Slovanská sa zrealizoval s finančnou podporou mesta Púchov a spolupráce školy, taktiež poslancov za miestnu časť Cyrila Crkoňa a Jána Riška i rodičov, projekt „Čarovná záhrada“, ktorého cieľom je rozvíjať prírodovedeckú gramotnosť, zručnosť a rozvíjať vzťah k prírode. V rámci projektu bol vytvorený „skákací“ a pocitový chodník a pribudli vyvýšené záhony. Všetkým ďakujeme za spoluprácu a deťom prajeme veľa zábavy.

Do konca júla môžu požiadať študenti o poskytnutie mestského štipendia, ktoré Mesto Púchov každoročne udeľuje študentom, za účelom podpory vzdelávania študentov, v zmysle Zásad o podmienkach poskytovania mestského štipendia. O všetkých podmienkach podania žiadosti ako aj o možnostiach prispieť na účet mestského štipendia, ak chcete podporiť talentovaných študentov v meste, sa dočítate v aktuálnom vydaní Púchovských novín.

Zapojte sa aj do novinky, ktorú Vám ponúka mestská knižnica – projekt PREČÍTANÉ LETO, ktorý si pre všetkých rodičov, knižnice, školy a škôlky či materské a rodinné centrá pripravilo OZ Krajina čitateľov. Prečítané leto chce spájať tri základné kamene pre lepšie čitateľské zajtrajšky: rodiny, školy a knižnice. Ich snahou je ponúknuť množstvo knižných tipov a návodov, ako s knihou stráviť skutočne príjemný čas. Preto sledujte FB stránku Mestskej knižnice Vladimíra Roya v Púchove a dozviete sa oveľa viac, a veríme, že sa spolu s našou knižnicou prečítate až do konca letných prázdnin.

Pred nami je prvý prázdninový víkend a s ním spojené otvorenie Púchovského kultúrneho leta, kde bude prebiehať aj vyhodnotenie súťaže „Za samé jednotky, leto na jednotku.“ Za odmenu večer vystúpi hudobná skupina Horkýže Slíže, tak nezabudnite v nedeľu večer prísť na pešiu zónu a zapojiť sa do privítania leta.  V Púchovských novinách nájdete program na celé leto, ktoré sa bude kultúrou zapĺňať nielen na pešej zóne, ale aj v Europarku. Pripomínam, že ešte stále sa môžete aj Vy prihlásiť do žrebovania o vecné ceny, podmienkou je mať samé jednotky na vysvedčení v druhom polroku. Stačí, ak do 1.7.2022 pošlete na email  kultura@puchovskakultura.sk osobné údaje:  meno, priezvisko, názov školy, triedu, telefonický kontakt a prídete  na pešiu zónu v nedeľu od 18:30 hod.

Milí priatelia, spoluobčania,

pred nami je obdobie dovoleniek a slnkom zaliatych dní a ja Vám chcem popriať prežitie pohodového obdobia, ktoré vám vyčarí úsmev na tvári a radosť v srdci. Oddýchnite si a načerpajte sily do ďalšieho obdobia, a to všetko v zdraví a pokoji, pokiaľ možno v rodinnom kruhu so svojimi blízkymi. Čítala som, že: „Je zdravé občas sa zastaviť, odpojiť sa, vyčistiť si myseľ, nájsť seba samého a pripomenúť si kto si, kam smeruješ, kam chceš ísť a predovšetkým, kde