Slovami primátorky – Spustili sme leto v Púchove

„Kde sa tvoja duša usmieva, tam je to správne miesto.“

Prázdninové obdobie začalo nielen horúcim počasím, ale aj veľkým množstvom aktivít v meste, aj v celom regióne. V plnom prúde sme spoločne spustili Púchovské kultúrne leto, v rámci ktorého sme vyžrebovali ceny pre samých jednotkárov a  zabavili sa na koncerte kapely Horkýže Slíže, a veľa akcií organizovali aj viaceré združenia našich seniorov, ako napr. 12. ročník športových hier ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Ladcoch, ktorého sa zúčastnila aj 10 členná posádka z Púchova, kde sme zároveň prevzali do svojich rúk putovný pohár a o niekoľko dní neskôr sme spoločne športovali i v Hornej Porube – v disciplíne strieľanie zo vzduchovky, kde si ocenenie za 1. miesto v ženskej kategórii prevzala poslankyňa Irenka Kováčiková. Denné centrum seniorov mesta Púchov tiež nezaháľalo a ja osobne som mala možnosť navštíviť členov tejto organizácie v DK Hoštiná, kde sa konalo už tradičné zbieranie lipového kvetu. Ďakujem pani Emílii Luhovej za pozvanie a všetkým členom za vytvorenie priateľskej atmosféry a skvelej nálady.

Veľkou udalosťou pre mesto Púchov bolo získanie významného ocenenia, ktorým sa zaradilo medzi vynikajúco spravované samosprávy. Vyznamenanie v projekte Eloge Slovensko udelili partneri projektu: Rada Európy, OZ Dobrý úradník a Ministerstvo vnútra SR, ktorí hodnotili fungovanie samosprávy mesta Púchov podľa európskych štandardov  – 12 princípov dobre spravovanej samosprávy. Na slávnostnom oceňovaní konanom dňa 28. júna 2022 v Bratislave sme prevzali toto krásne ocenenie a ja som mohla aj na tomto mieste poďakovať svojim kolegom, ktorí sa o jeho získanie pričinili. Veľké poďakovanie patrí Mariánovi Ondričkovi a Ivetke Brindzovej za ich nasadenie pri preukazovaní všetkých podmienok a princípov, ktorých splnenie tento projekt vyžadoval. Poďakovanie odovzdávam všetkým kolegom z mestského úradu, ktorí sa aj vďaka tomuto oceneniu môžu zaradiť medzi „dobrých úradníkov“. Blahoželám.

A s výhrami sme neskončili, pretože ste určite zaregistrovali, že aj mesto Púchov a aj samotný Mestský úrad v Púchove sa zapojili do projektu Do práce na bicykli, a teda v mesiaci jún sme trošku odľahčili životné prostredie a do práce sme využívali ako dopravný prostriedok bicykel. Naše úsilie sa vyplatilo a vyhrali sme nové cyklostojisko, ktoré v blízkej dobe v meste pribudne. Ďakujem poslancovi Mirkovi Bučkovi, kolegom z Oddelenia dopravy a služieb na MsÚ a všetkým, ktorí sa do tohto projektu zapojili, podporili skvelú myšlienku a urobili aj niečo pre svoje zdravie.

Pár príjemných chvíľ som mala možnosť stráviť v Divadle Púchov s našimi oslávencami z Púchova, ktorým sme mohli spolu s niektorými poslancami osobne poblahoželať k životným jubileám. Bolo to po dvoch rokoch, kedy sme mohli okrem kvetinky a malého občerstvenia potešiť všetkých prítomných  aj príjemným slovom a krásnym kultúrnym darčekom, o ktoré sa postarali deti zo Základnej umeleckej školy v Púchove pod vedením I. Sadloňa a Bronka Riljaková. „Niekto verí, že život začína po 40-tke. Iný zas tvrdí, že až po 50 -tke. No pre mňa, život začína každé ráno, keď sa zobudím….“ Aj toto môže byť myšlienka pre všetkých, ktorí sa bez ohľadu na vek tešia z každého nového rána a nového dňa. A takýchto ľudí, s otvoreným srdcom a radosťou zo života, je medzi našimi seniormi naozaj veľa.

Ani naši členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov nezaháľali a v rámci projektu Hlas mládeže,privítali v meste svojich priateľov z Domu dětí a mládeže z Kyjova s vedúcou Lucii Pavlíčkovou, v rámci mládežníckej výmeny programu Erazmus +. V rámci ich desaťdňového pobytu v Púchove som privítala týchto aktívnych ľudí v priestoroch Župného domu, po ktorom nasledovala voľná diskusia. Riaditeľka Centra voľného času Včielka Alenka Strýčková spolu s tímom mládežníckeho parlamentu pripravili zaujímavý a na zážitky bohatý program pre svojich partnerov z Kyjova, aby tak vytvorili prepojenia medzi mládežníckymi tímami a vymenili si svoje skúsenosti.

Deti nielen z Púchova, ale i zo širokého okolia trávia prázdniny v rôznych letných táboroch. Bola som osobne pozrieť deti v dennom tábore, ktorý organizuje CVČ Včielka a tiež deti a mládež v pobytovom tábore, ktorý organizuje 6. zbor skautov a skautiek v Púchove a musím povedať, že deti a animátori, aj organizátori, neskrývali nadšenie z času, ktorí trávia rôznymi tvorivými činnosťami a získavajú nové priateľstvá.

Pokračujeme však aj v plnení investičného plánu. Ukončili sa práce na budovaní chodníka a parkovacích miest „za Plecháčom“, kde pribudlo 15 parkovacích miest a tiež vo vnútrobloku na Komenského ulici, kde pribudlo ďalších 11 parkovacích miest. Už tento týždeň slávnostne otvoríme projekt Pamäť lesa, ktorý je nielen vyhliadkou na krásny Púchov, ale  zároveň pripomienkou udalostí budovania Jubilejného hája v Púchove, ktorý projekt tvorí súčasť budovania Púchovského lesoparku. Viac o týchto, ale aj ďalších investičných akciách sa dočítate v budúcom vydaní Púchovských novín. Ukončenie prác v najbližších dňoch očakávame na budovaní Amfiteátra Ilonka a následne sa vykonajú všetky práce súvisiace s úpravou okolia tejto krásnej stavby. Aktívne pokračujú práce aj na najväčšej investícii, ktorú mesto momentálne realizuje, a to je budovanie 36 nájomných bytov. Do konca mesiaca očakávame aj ukončenie prác na rekonštrukcii a odvodnení komunikácie na Ul. 1. mája (za Lidlom). Rozbehli sme verejné obstarávanie na budovanie ďalšej časti kolumbária na cintoríne v Púchove. Dokončené boli opravy ciest na Okružnej ulici a Nimnickej ceste, zároveň práve prebieha verejné obstarávanie na  dodávateľa na opravy ďalších komunikácií a chodníkov v Púchove (na Ul. Športovcov, Novonosickej (druhá  časť), v Hoštine, v Ihrišťoch, na Ul. Pribinovej 1170, ale i chodníkov v lokalite Za cintorínom, Požiarna 1638, Požiarna 1637 a i.), ktoré opravy začnú na konci prázdnin. Zároveň ma teší, že sa podarilo vysúťažiť dodávateľa na opravu Školskej ulice v Horných Kočkovciach, a tak možno očakávať začiatok samotnej realizácie už v najbližších týždňoch.

Ešte chcem upozorniť, že do konca júla môžu požiadať študenti o poskytnutie mestského štipendia, pričom o všetkých podmienkach podania žiadosti ako aj o možnostiach prispieť na účet mestského štipendia, ak chcete podporiť talentovaných študentov v meste, sa dočítate na webe mesta.

Svoj dnešný príspevok som začala myšlienkou, kde je to správne miesto, kde máme tráviť čas a ako máme tráviť čas. Jednoduché – tam, kde sa tvoja duša usmieva. Každý z nás má takéto miesto, kde sa cíti šťastný. Niekto doma, či na dovolenke s rodinou, iný v záhradke, ďalší v kostole, niekto možno v práci…. Čítala som: „Šťastie je voľba, nie výsledok. Nič Ťa nepoteší, kým sa nerozhodneš byť šťastným. Žiaden človek Ťa neurobí šťastným , kým sa tak Ty sám nerozhodneš byť. Tvoje šťastie k Tebe nepríde. Tvoje šťastie  môže pochádzať len od Teba.“ Takže, otvorme srdcia a darujme kúsok svojej lásky inému, možno aj to je cesta, ako si „zvoliť šťastie.“ Prajem Vám krásne dni plné slnka v srdci.