Slovami primátorky – Komu v srdci svieti slnko, bude ho vidieť i v ten najškaredší deň

„Komu v srdci svieti slnko, bude ho vidieť i v ten najškaredší deň.

  Pekná myšlienka, súhlasíte? Najmä v súčasnosti, keď – hoci vonku prudko svieti slnko, v mnohých ľuďoch akoby zhaslo všetko svetlo. Hovorí sa, že: „Ľudia sú ako hudba. Niektorí sú symfóniou, iní sú len hlukom…“ Ale to určite poznáte aj z vlastnej skúsenosti. Vidieť kamarátov, susedov, kolegov a často aj rodinných príslušníkov, ktorí sú so všetkým nespokojní a namiesto toho, aby naplnili svoje srdcia láskou, tak šíria zlobu a ďalšiu beznádej aj u ľudí, ktorí sa už tohto neduhu po pandémii zbavili. Spomeňte si na slová Victora Huga, francúzskeho básnika a prozaika, ktorý povedal: „Silné a hnevlivé slová ukazujú slabé argumenty.“ Ak s vami niekto chce, ale nedokáže manipulovať, urobí všetko preto, aby ľudí okolo vás obrátil proti Vám. Život bude vždy ľahší, ak sa vzdialite od ľudí, ktorí vám ho robia ťažším.

„Pár kvapiek v mori neurobí nič, ale tisíc kvapiek môže urobiť aj dieru do skaly.“ Aj to sú slová, ktoré sme si prečítali na pozvánke na oslavu 2. narodenín občianskeho združenia Potvora. Oslava prebiehala v Europarku a bola spojená s tvorivou dielňou – výrobou náramkov priateľstva. Chcem touto cestou poďakovať Elenke Toporovej a jej tímu za jej nadšenie a úžasnú spoluprácu a prajem celému združeniu Potvora veľa ďalších tvorivých úspechov.

V obci Lysá pod Makytou sa 13.júla konali Športové hry seniorov pod organizáciou Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a musím povedať, že to bola veľmi vydarená akcia plná radosti z pohybu, priateľstva a dobrej nálady. Zúčastnili sa aj kolegovia starostovia z Dolných Kočkoviec, Dolnej Breznice i z obce Lúky, ktorí prišli podporiť svojich občanov – členov JDS. Ešte raz blahoželám k dosiahnutým výsledkom a výbornej atmosfére na celom podujatí.

Spustili sme nový projekt v oblasti odpadového hospodárstva a pred pár dňami pribudli na 37 miestach v meste a mestských častiach nové separačné nádoby na triedenie použitých jedlých olejov a tukov. Použité oleje a tuky stačí zliať do PET fľaše a túto, dobre uzavretú fľašu, odniesť do novo umiestnenej separačnej nádoby – čiernej farby s oranžovým vekom. Verím, že aj týmto spôsobom spoločne postupne zlepšíme nielen separáciu, ale aj naše životne prostredie. Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní Púchovských novín.

Ukončili sme verejné obstarávanie na 2. etapu opravy ciest a chodníkov, a tak je predpoklad, že v druhej polovici augusta začne dodávateľ realizovať opravu cesty na Ul. Športovcov, Novonosickej (druhá časť), v Hoštinej, v Ihrišťoch, na Ul. Pribinovej 1170, ale i chodníkov v lokalite Za cintorínom, Požiarna 1638, Požiarna 1637, Hoštínska, 1. mája 1159 a ďalších. Nový altánok – pergola pribudla v Marczibányho záhrade a nahradila tak už pôvodne umiestnenú pergolu zničenú počasím i časom.

Ukončené boli stavebné práce na odvodnení a obnove komunikácie na ulici 1. mája (za Lidlom) ako aj na oprave a rozšírení spájajúceho chodníka „pri Kauflande“, za MŠ Mládežnícka, ktorej  investorom je spoločnosť Lidl.

  1. júla sme slávnostne otvorili vyhliadku na Lachovci s názvom „Pamäť lesa“. Ide o nádherný projekt spojenia vyhliadky na naše krásne mesto a pripomienky kultúrno-spoločenského dedičstva Púchova. Pripomienka histórie spojenej so vznikom Republiky Československej a budovania jubilejných hájov, bude znieť pri každej návšteve tohto krásneho miesta tvoriaceho súčasť vznikajúceho Lesoparku. Určite odporúčam, aby ste sa prišli pozrieť a zároveň si máte možnosť prečítať na informačnej tabuli zaujímavé informácie o tomto projekte. Ďakujem touto cestou Janke Vondrovej, Danke Šicovej, Mati Bednárovej, Filipovi Makayovi a jeho tímu z oddelenia výstavby, architektovi p. Gugovi a jeho tímu, dodávateľovi „Veríme v Zábavu, s.r.o.“ a všetkým, ktorí sa zaslúžili o samotnú realizáciu tejto krásnej myšlienky „Pamäť lesa“. Ukončené bolo verejné obstarávanie na vybudovanie ďalšej časti kolumbária na hlavnom cintoríne v Púchove, kde čoskoro pribudnú nové pietne miesta na uloženie urny. Začali sme už aj s rekonštrukciou Ulice Školskej v Horných Kočkovciach, ktoré práce potrvajú niekoľko týždňov, a tak prosím o strpenie a pochopenie s prípadnými obmedzeniami. Veľmi ma teší aj zahájenie prác na novom projekte mesta, a tozväčšení priestoru mestskej knižnice, ktorá sa má rozšíriť aj do prízemných priestorov Malého župného domu, s možnosťou otvorenia terasy do Europarku a tak sprístupnenia knižnice aj pre imobilných občanov. Neplánujeme len tak obyčajnú knižnicu, ale aj zónu s možnosťou prečítania knihy, vypitia vody či kávy a umiestnenia študovne s počítačmi tak, aby mali možnosť dopĺňať si vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností nielen seniori, ale i iní spoluobčania. Tak držte päste, nech to všetko rýchlo zvládneme.

Už pred pár týždňami som informovala o tom, že som po našom dvojročnom boji o získanie financií na výstavbu autobusového nástupišťa z eurofondov, podpísala vytúženú zmluvu, v zmysle ktorej Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR poskytne mestu Púchov sumu 1.330.668,51 eur na modernizáciu autobusovej stanice na železničnej stanici v Púchove. Získanie finančných prostriedkov na tento účel z externých zdrojov je veľkým úspechom pre naše mesto. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1.400.703,70 eur. Teraz už niekoľko týždňov prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa prác, pričom po jeho ukončení a následnej kontrole budeme môcť začať so samotnou realizáciou.

O priebehu výstavby nájomných bytov na Kolonke sme mali možnosť sa osobne presvedčiť na kontrolnom dni, ktorý sa konal pred niekoľkými dňami na mieste samom, na ktoré stretnutie boli pozvaní aj poslanci MsZ. Ide o momentálne najväčšiu realizovanú akciu zo strany mesta, kde finančné krytie je najmä z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja a bývania (994 590 eur) a Ministerstva dopravy a výstavby SR (622 040 eur). Už takmer 9 mesiacov prebieha výstavba 36 nájomných bytov a technickej vybavenosti (parkoviská, zeleň, stojiská na zberové nádoby na odpad…..). Po nových nájomných bytoch je zo strany Púchovčanov stále veľký dopyt, a tak verím, že túto jeseň už budú byty hotové a následne budeme môcť byty odovzdať do užívania tým, ktorí na to už dlho čakajú.

Minulý týždeň som podpísala zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na sumu 14.105,60 eur, a to na základe výzvy Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Wifi pre Teba II.,  s cieľom rozšíriť bezplatnú verejnú WiFi sieť v meste, do ktorej sa mesto Púchov zapojilo v snahe získať externé zdroje na dobudovanie ďalšej bezplatnej WiFi free zóny. Náš projekt s názvom „WiFi pre mesto Púchov“ uspel, a tak v blízkej dobe pribudne v meste 11 nových externých prístupových bodov na bezplatné pripojenie sa do WiFi siete, a to v lokalitách: Ul. Športovcov, Poštová, Okružná, Štefánikova, Moravská, Ferka Urbánka, Janka Kráľa, Požiarna a Nimnická cesta. Aj týmto spôsobom sa mesto snaží zabezpečiť dostupnosť bezplatného internetu v čase silnejúcej informatizácie a vytvoriť tak podmienky pre zlepšenie kvality a atraktívnosti života pre svojich obyvateľov a návštevníkov mesta.

Pripomínam, že do konca júla môžu požiadať študenti o poskytnutie mestského štipendia, ktoré Mesto Púchov každoročne udeľuje študentom, za účelom podpory ich vzdelávania. Ďakujem touto cestou všetkým sponzorom, resp. darcom finančných prostriedkov, ktorí sa rozhodli podporiť šikovných a úspešných púchovských študentov.

Prípravy na Púchovský jarmok, ktorý sa koná tento rok trošku netradične, 20. augusta, sú už v plnom prúde a pokiaľ počasie a ďalšie okolnosti dovolia, plánujeme jarmok obohatiť o ďalší program.  Ale nechcem ešte predbiehať. Viac sa dočítate v budúcom čísle.

Čítala som: „Spýtala som sa Boha. „Prečo ma ťaháš, cez také rozbúrené moria? Pán Boh odpovedal:   „Lebo tvoji nepriatelia nevedia plávať…“ Aj to môže byť odpoveď na niektoré otázky, ktoré nás v živote trápia. A preto Vám do budúcich dní prajem pokojné dni plné radosti a hlavne zdravia. Teším sa na ďalšie spoločné stretnutia, ktoré pripravujeme do ďalšieho obdobia.