Štefan Ondrička – konateľ MŠK Púchov

Konateľom spoločnosti MŠK , s.r.o. som od roku 2016. V športovom prostredí sa však pohybujem celý život a preto môžem porovnávať  podmienky, aké jednotlivé mesta vytvárajú pre rozvoj športu. Mesto Púchov patrí k  najšportovejším mestám na Slovensku a dovolím si tvrdiť, že je to veľká zásluha bývalého primátora Heneka a
samozrejme súčasnej primátorky Katky Henekovej a vedenia mesta. Taká podpora športu, a to najmä detí a mládeže zo strany  mesta ako je poskytovaná za posledné roky, tu predtým neexistovala a oproti ostatným porovnateľným mestám je nadštandardná. Pod MŠK , s.r.o. patria tri najsilnejšie športy v meste, pričom MŠK zabezpečuje nielen celú prevádzku športovísk v areály MŠK , ale zastrešuje aj športovú činnosť futbalového, hokejového a volejbalového klubu. Bezplatná autobusová doprava na ligové a prípravné zápasy, preprava žiakov zo školy na tréningy pod dozorom trénerov, bezplatná strava na zápasoch, nízke členské poplatky  to sú len niektoré benefity, ktoré poskytujeme našim deťom a mládeži. Teším sa, že sa podarilo aktívne zvýšiť aj podporu sponzorov pre šport, nad ktorým má záštitu mesto, pretože aj pre externých partnerov  je mesto  zárukou, že ich finančné príspevky sa použijú  výhradne na športovú činnosť, teda na dobrú vec.  Chceme v tom pokračovať… Okrem toho máme smelé, ale reálne  plány do budúcna na rekonštrukciu futbalového štadióna, plavárne aj letného kúpaliska. Sú to veľké výzvy , na ktoré je súčasná primátorka pripravená a podporuje ich a ja pevne verím, že ich aj zrealizuje.

Štefan Ondrička