Tibor Luhový – konateľ Mestského bytového podniku

Ako sa nám pracovalo na MSBP Púchov za súčasného vedenia mesta, prečo podporujem kandidatúru JUDr. Kataríny Henekovej.? Vo funkcii konateľa mestskej spoločnosti som celé jedno volebné obdobie terajšej primátorky mesta Púchov. Bez nejakých dlhých úvah a zachádzania do detailov našej práce , je možné v pár bodoch zhrnúť túto spoluprácu.

Od začiatku nástupu do svojej funkcie sa p. primátorka intenzívne zaujímala o naše činnosti, povinnosti , plány a stratégiu spoločnosti MSBP ako výrobcu a dodávateľa tepla pre obyvateľov, firmy a spoločnosti mesta Púchov. I napriek jej právnickému vzdelaniu treba povedať , že jej záujem o technické a technologické témy bol veľmi detailný. Nie vo všetkom sme sa vždy zhodli , ale komunikáciou a doladzovaním konkrétnych tém sa nakoniec našiel konsenzus. Na prvom mieste ju vždy zaujímal dopad našich aktivít na obyvateľov , konkrétne na tie zraniteľnejšie skupiny.

Dnes treba priznať , že tlak ktorý na nás vyvíjala v oblasti investícii sa nakoniec ukázal ako  predvídavý, pretože už teraz vieme deklarovať min. 30% úspory z dôvodu medziročných cenových nárastov. Samozrejme , že vždy je to práca celého tímu a to čo sa nám podarilo zrealizovať je výsledkom aj všetkých zamestnancov. Máme toho dosť ešte pred sebou na MSBP a to sa dá realizovať len za dobrého vedenia mesta Púchov.

Tibor Luhový