Vladimír Taraba – prezident Združenia podnikateľov regiónu Púchov a člen Ekonomickej komisie pri MsZ Púchov.

Združenie podnikateľov regiónu Púchov, dlhodobo spolupracuje s Mestským úradom Púchov a ja osobne som členom Ekonomickej komisie pri MsZ Púchov. Počas celého funkčného obdobia som mal možnosť v tomto poradnom orgáne mesta, presadzovať záujmy a potreby podnikateľských subjektov v regióne. Prácu, ktorú som vykonával bola zmysluplná a obojstranne prospešná.

> Pani primátorku Katarínu Henekovú hodnotím, ako veľmi pracovitého človeka, ktorý veľa úsilia venuje činnostiam, ktoré súvisia s riadením mesta. Z tohto dôvodu Združenie podnikateľov regiónu Púchov, t.j. 22 významných podnikateľských subjektov pôsobiacich v regióne Púchov, i ja osobne bude voliť JUDr. Katarínu Henekovú.

Vladimír Taraba